Links Robert Kurzak, rechts Maggie van den Akker

3 januari 2019

KAFRA is de naam

De nieuwe standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Per 1 januari 2019 lanceren Karolina Swoboda en Frank van Gool een nieuwe onderneming onder de naam KAFRA. Het bedrijf heeft een heldere missie: een nieuwe standaard neerzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. KAFRA komt voort uit OTTO Work Force, marktleider op het gebied van arbeidsmigratie in Nederland. OTTO wijst al geruime tijd op het belang van goede huisvesting.

Karolina en Frank (mede aandeelhouders van OTTO) hebben uiteindelijk zelf het initiatief genomen voor de realisatie van huisvestingsprojecten. Inmiddels gaat het om ruim 1.200 bedden, waarvan de helft in 2018 werd gerealiseerd door de bouw van huisvestingslocaties LH Waalwijk en MHP Venray. Op 7 januari start de bouw van LH Greenport (Venlo) met 400 bedden en de komende maanden zullen elders nog eens accommodaties komen voor  ca 1.000 personen. De ambitie is om vanaf 2019 jaarlijks 3.000 tot 4.000 bedden te realiseren, zodat over vijf jaar circa 20.000 bedden zijn gerealiseerd. OTTO Work Force is de launching customer, maar KAFRA staat ook open voor andere bedrijven die professionele huisvesting voor hun arbeidsmigranten zoeken. De directie van KAFRA wordt gevoerd door Robert Kurzak en Maggie van den Akker, welke beiden meer dan 10 jaar voor OTTO Work Force hebben gewerkt.

Nieuwe standaard

De ervaring leert dat shortstay huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in veel gevallen onder de norm (huisjesmelkers en malafide praktijken) of dat de mensen op een te grote afstand van hun werkplek worden ondergebracht. Ook levert huisvesting in woonwijken (veel wisselingen, dus weinig integratie), of het herbestemmen van bestaand gebouwen, zoals kantoren (vaak lange procedures) niet altijd een optimale situatie op. Nieuwbouw is veelal het beste alternatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit omdat er vooraf flexibel rekening gehouden kan worden met de wensen van gemeenten, werkgevers, buurtbewoners én arbeidsmigranten. Door het verkrijgen van tijdelijke vergunningen (5-10 jaar) kan er snel worden voorzien in de groeiende behoefte aan goede accommodaties. De professionele begeleiding van de arbeidsmigranten op hun woonlocatie is daarbij een belangrijk element. Heldere regels en open overleg met de omgeving.

Noodzaak

De aantrekkende economie, de toenemende vergrijzing en de daling van de werkloosheid betekent dat arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig zijn in ons land. In bijvoorbeeld Noord-Limburg is nu bijna 20% van de bevolking 65-plus en dit zal toenemen tot 32,2% in 2040. In sommige gemeenten in Noord-Limburg staat er momenteel nog 3,1 werkenden tegenover elke 65-plusser, maar deze verhouding neemt af -indien er geen arbeidsmigranten bijkomen- tot slechts 1,5 werkende per 65-plusser in 2040. Volgens Expertisecentrum Flexwonen is er naar schatting in ons land behoefte aan goede huisvesting voor 100.000 arbeidsmigranten.

Andere doelgroepen

De gekozen oplossing van KAFRA, goed georganiseerde tijdelijke huisvesting, kan ook voor andere doelgroepen een alternatief zijn, zoals studenten en statushouders. Initiatiefnemer Frank van Gool: “Wij zorgen voor hoogwaardige huisvesting die ruimschoots aan alle normen voldoet. Splinternieuw, aantrekkelijk geoutilleerd en energiezuinig. Service en beheer zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden, evenals een intensief en open contact met de omgeving. Dat is belangrijk voor de omwonenden, maar natuurlijk ook voor de bewoners van een complex. Arbeidsmigranten zijn keihard nodig voor de BV Nederland en zij hebben dus recht op een correctie behandeling en op goede huisvesting”.