7 maart 2019

‘Aantal benodigde arbeidsmigranten vier keer hoger dan gedacht’

Frank van Gool: Europa binnen tien jaar te klein, werknemers uit Azië

Nederland heeft de komende jaren behoefte aan 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten. Dat stelt Frank van Gool, CEO van internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force. Volgens Van Gool moet Nederland alle zeilen bijzetten en een charmeoffensief beginnen om de arbeidsmigrant naar Nederland te halen omdat deze werknemers momenteel eerder kiezen voor landen om ons heen. Ook voorspelt hij dat de Europese arbeidsmarkt binnen tien jaar niet meer toereikend is en dat er meer werknemers vanuit Azië naar Nederland zullen komen.

D66-fractieleider Rob Jetten pleit vandaag in het AD om veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar Nederland te halen Volgens Jetten tonen alarmerende cijfers van het CBS aan dat er de komende jaren zo’n 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om de banen in ons land vervuld te krijgen. Volgens Van Gool is de schatting van Jetten te laag en ligt het werkelijk benodigde aantal vier keer zo hoog. “Onze berekening komt uit op 150.000 tot 200.000. Dat is onder andere gebaseerd op de vergrijzing, die binnen twintig jaar oploopt van 20 naar 33 procent. Dat betekent dat er ten opzichte van elke 65-plusser nog maar twee werkenden zijn. Momenteel zijn dat er nog vier.”

Daarnaast verschuift volgens Van Gool ook de personeelsvraag naar andere sectoren. Zo is er momenteel een groot tekort in de techniek, zorg en de bouw. De opgave in de bouw is voor 2040 om er nog eens een miljoen huizen bij te bouwen. Daardoor ontstaat de komende jaren alleen nog maar een grotere vraag naar personeel, meent Van Gool. De CEO van OTTO Work Force voorziet daardoor zelfs dat de toestroom van arbeidsmigranten uit Europa binnen tien jaar niet meer voldoende is, en dat er een toename komt van het aantal werknemers uit Azië. “Ik verwacht dat wij die kant op gaan doordat er te weinig personeel zal zijn voor de vraag. Dat is een ontwikkeling waar wij al op inspelen door een samenwerking aan te gaan met de Japanse Outsourcing Inc.”

Volgens Van Gool is het ondertussen van groot belang dat Nederland zich inzet om de arbeidsmigranten die zo hard nodig zijn naar Nederland te halen. “Ons land is namelijk allang niet meer de eerste keus. Wij bezetten de vierde plaats als het gaat om landen waar de buitenlandse werknemers naartoe gaan. Dat is problematisch. Wij moeten als land zorgen dat de arbeidsmigranten kiezen voor Nederland in plaats van de landen om ons heen. Daarvoor moeten wij de optimale omstandigheden creëren, maar ook de onjuiste vooroordelen die er veelal nog bestaan rondom arbeidsmigranten overboord zetten. Zo heeft onderzoek van het SEO al aangetoond dat er van verdringing op de arbeidsmarkt geen sprake is en verdient een arbeidsmigrant hier hetzelfde als de Nederlandse collega.”

Belangrijk aspect in de strijd om de gunsten van de arbeidsmigrant is volgens Van Gool het creëren van geschikte woonruimte voor deze groep. “Huisvesting is een pijnpunt, daar zijn wij nu volop mee bezig. Gemeenten en politici moeten dit beter gaan regelen, vooral aan kortdurende huisvesting is een groot tekort. Ik zie de oplossing in het aanleggen van mooie faciliteiten buiten de woonkernen waar zo’n driehonderd werknemers verblijven. Wij hebben al een handreiking gedaan richting de gemeenten en de politiek. Hopelijk helpt deze oproep van Rob Jetten hierbij, want als wij niet snel beseffen dat arbeidsmigranten cruciaal zijn voor de Nederlandse economie is het straks wellicht te laat.”

Luister hier het fragment van Frank van Gool bij Spraakmakers op NPO1 terug.