13 september 2019

Steeds meer gemeenten pakken het kwantitatieve huisvestingstekort voor arbeidsmigranten aan. Zo ook gemeente Zaltbommel waar nog maar net een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten van kracht is en de aanvragen voor woonlocaties al binnen stromen. Ook Etten-Leur ontkomt niet aan grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Politiek Etten-Leur, van links tot rechts, is het er over eens dat gesproken moet worden over grootschaliger vormen van huisvesting voor arbeidsmigranten om het dringende tekort aan te pakken.

Nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel

Door het nieuwe beleid van de gemeente van Zaltbommel stromen de plannen van huisvesters voor huisvestingslocaties binnen. Verzoeken voor het uitbreiden en opknappen van een bestaand campingterrein, voor de bouw van een groot wooncomplex aan de rand van een bedrijventerrein, voor het huisvesten van arbeidsmigranten bij tuinders op het erf, en voor het mogen onderbrengen van meerdere mensen in woningen. De gemeente gaat de aanvragen toetsen aan de hand van hun nieuwe huisvestingsbeleid.

Het in juni door de gemeenteraad vastgestelde beleid maakt huisvesting op het terrein van de tuinder mogelijk, maar ook in chaletparken of bij een bedrijventerrein. Het huisvesten van arbeidsmigranten in kantoorpanden mag niet, en ook het ‘verkameren’ van woningen moet uiterlijk in 2025 tot het verleden behoren. Het nieuwe beleid gaat over veel meer dan de vraag waar arbeidsmigranten mogen wonen. Zaltbommel wil ook dat de accommodaties aan de eisen voldoen en dat huisvesters en bewoners zich aan de regels houden. Om dat goed te kunnen regelen en controleren hebben huisvesters voortaan een vergunning nodig, en zijn ze daarnaast verplicht om een nachtregister bij te houden.

Grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten

Ook Etten-Leur ziet dat het aantal arbeidsmigranten blijft groeien. Goedkope woningen zijn niet of nauwelijks beschikbaar waardoor ook lokale woningzoekenden een probleem hebben. Daarnaast hebben ook werkgevers behoefte aan fatsoenlijke huisvesting voor hun medewerkers. Etten-Leur heeft het lang tegen kunnen houden en politici nemen het woord ‘Polenhotel’ nog steeds liefst niet in de mond, maar dat er snel behoefte is aan een grootschaliger woonvoorziening voor arbeidsmigranten is een feit.

De afgelopen twee jaar hebben werkgevers van arbeidsmigranten en huisjesmelkers grote aantallen goedkope huizen opgekocht. Hiermee komen de woonwijken in het gedrang en ontstaat er frustratie bij de lokale woningzoekenden. Een onwenselijke situatie welke ook KAFRA beaamt. KAFRA ziet (grootschalige) huisvestingslocaties gelegen aan de rand van bedrijventreinen als dé oplossing. Dit zorgt voor minder druk op de woonwijken, waardoor de kansen voor lokale woningzoekenden op een woning groter worden. Daarnaast beperkt een huisvestingslocatie aan de rand van een bedrijventerrein het woon-werk verkeer van de arbeidsmigrant.

Controle en beheer van cruciaal belang

Zowel de gemeenten als KAFRA zijn het eens dat professioneel beheer van huisvestingslocaties van groot belang is om arbeidsmigranten werkelijk een goed huisvestingsperspectief te bieden, hen goed te begeleiden en mogelijke (gepercipieerde) overlast voor omwonenden te beperken. Hoe doet KAFRA dit? De huisvestingslocaties worden intensief beheerd door meertalige welfare officers die 24/7 aanwezig zijn. Zij fungeren voor de bewoners als vraagbaak en centrale aanspreekpunt en verzorgen de communicatie met de omgeving. Ook gelden op alle locaties strikte huisregels en procedures, waarbij de welfare officers toezien op de naleving hiervan. Heldere regels, open overleg, en ‘zero tolerance’. Door de transparante communicatie- en informatievoorziening weten de bewoners exact waar ze aan toe zijn.

Wilt u meer weten over KAFRA’s diensten en hoe zij kunnen helpen bij de huisvesting van arbeidsmigranten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!