Burgemeesters van verschillende gemeenten riepen deze week op tot meer huisvestingslocaties. Zo noemde burgemeester Delissen (gemeente Peel en Maas) de aanpak van illegale bewoning op vakantieparken al een kwestie van lange adem. Ook tijdens een bezoek van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan het Rivierenland werd door de aanwezige burgemeesters en wethouders de conclusie getrokken dat er momenteel weinig alternatieven zijn.

Illegale bewoning op vakantieparken in Peel en Maas

Sinds 2017 investeert de gemeente Peel en Maas in het aanpakken en handhaven van illegale bewoning op vakantieparken. Verdeeld over drie jaar werd er €150.000 uitgetrokken. Het controleren en optreden heeft weliswaar tot verbetering geleid, maar heeft het probleem nog niet opgelost. Daarom wil burgemeester Delissen het traject voortzetten. “Het is een kwestie van lange adem.” De gemeenteraad beslist eind dit jaar over een jaarlijkse investering van €50.000.

Tekort aan huisvesting arbeidsmigranten is enorm

Het probleem waar burgemeester Delissen in Peel en Maas tegenaan loopt, was ook onderwerp van gesprek tijdens het bezoek van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan het Rivierenland. In de gemeente Neder-Betuwe bestaan bijvoorbeeld verschillende gedoogconstructies voor panden die niet eens een woonbestemming hebben. “We willen dit eigenlijk legaliseren, als in ruil andere plekken verdwijnen”, zegt wethouder Van Wolfswinkel. Ook burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel onderschrijft dit. “Wegjagen kunnen we niet zomaar. Alternatieven moeten er wel zijn.”

Nieuwe locaties noodzakelijk

Aansluitend bij de aanbevelingen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten en de uitspraken van diverse burgemeesters en wethouders deze week, ziet KAFRA het belang van nieuwe huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Dit werd door aandeelhouder Frank van Gool ook benadrukt in een uitzending van Dit is de Dag op Radio 1. Daarin werden overheden, provincies en gemeenten opgeroepen meer huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten beschikbaar te stellen. “Dit bevordert uiteindelijk de veiligheid van de arbeidsmigranten én alle Nedelanders”, aldus Van Gool.