Nederland in trek bij arbeidsmigranten

Nederland trekt steeds meer migranten die hier komen werken. Meestal gaat het om mensen uit Europese landen die een aantal jaren aan de slag gaan en daarna weer vertrekken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 verhuisden ongeveer 58.000 mensen naar Nederland om te werken. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder en ruim een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Twee derde van de arbeidsmigranten komt uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. De onderzoekers hebben Nederlanders die terug verhuizen uit het buitenland buiten beschouwing gelaten.

De meeste Europese arbeidsmigranten komen uit Polen, namelijk een op de vier. Daarna volgen de Roemenen op afstand, al is deze groep de laatste jaren wel snel aan het groeien.

Tijdelijk wonen

Arbeidsmigranten blijven meestal maar tijdelijk. Driekwart van de mensen die in 2009 voor een baan naar Nederland verhuisden, waren tien jaar later weer vertrokken. Ook al wonen de meeste arbeidsmigranten voor een relatief korte tijd in Nederland, het concept ‘Living as a service’ is voor elke bewoner net zo belangrijk. KAFRA ontzorgt de bewoners, werkgevers en gemeenten rondom alle aspecten van wonen en leven in Nederland.

In totaal kwamen in 2018 bijna 110.000 mensen uit de genoemde Europese landen naar Nederland. Na werk komen zij het vaakst hier naartoe om hun gezin bij elkaar te brengen. Er kwamen ruim 81.000 migranten van buiten Europa hiernaartoe. Dat deden ze ook meestal voor hun werk of gezin.

Bron : AD