Maar liefst 73% van de Nederlanders vindt dat arbeidsmigranten welkom zijn om in ons land te werken, maar vindt de druk op de huizenmarkt die dit met zich meebrengt wel zorgelijk. Zo’n 44.500 vooral goedkope woningen, en dus geschikt voor starters, worden door arbeidsmigranten onttrokken aan de reguliere woningmarkt. 63% van de ondervraagden vindt reguliere woningen vol met arbeidsmigranten onwenselijk, omdat het de leefbaarheid van de wijk kan aantasten of leidt tot onnodig woon-werkverkeer.

  • Helft ondervraagden vindt dat arbeidsmigranten beter bij elkaar kunnen wonen in grootschalige locaties aan de rand van de bebouwing, driekwart roept gemeenten op hier actief werk van te maken
  • Ruim een derde van de respondenten baseert stem bij de volgende landelijke verkiezingen op nemen verantwoordelijkheid woningmarkt
  • Met name ondervraagden onder de 35 vindt dat Nederland dankbaarder mag zijn voor arbeidsmigranten

Dat blijkt uit een onderzoek onder 4.125 Nederlanders door Peil.nl en een aanvullende analyse door onderzoeksbureau Bluehub. Daarbij werd tevens gebruik gemaakt van recente cijfers van Stichting Normering Flexwonen. De SNF heeft inmiddels 93.247 bedden gecertificeerd die door arbeidsmigranten worden gebruikt en constateert dat 76% van alle door SNF-gecertificeerde locaties gevormd wordt door reguliere woningen. Dit komt neer op 8.300 woningen. Uitgaande van de 500.000 arbeidsmigranten die in Nederland werken en wonen, worden in totaal 44.500 reguliere woningen, vaak bedoeld voor starters, bewoond door arbeidsmigranten.

Directeur Bart Verlegh van Bluehub: “De ene arbeidsmigrant is de andere niet. Arbeidsmigranten die voor het eerst in ons land komen of voor een bepaalde periode komen werken, hebben een heel andere woonbehoefte dan arbeidsmigranten die hier al langere tijd werken en zich willen settelen. Deze laatste groep wil in ons land blijven, leert de taal, past zich graag aan en gaat moeiteloos mee in onze samenleving. Zij passen prima in een reguliere woonomgeving. De eerste groep daarentegen is hier slechts voor korte tijd en is volledig gericht op werken. Deze ‘short stay’ arbeidsmigranten zijn veel beter af in meer grootschalige woonaccommodaties met een logiesfunctie. We zullen nader moeten onderzoeken welk deel van die 44.500 woningen wordt bewoond door ‘short stay’ arbeidsmigranten, maar het is evident dat door specifieke huisvesting voor deze categorie de druk op de reguliere woningmarkt al substantieel kan verlichten”.

Huisvesting staat voor de deelnemers aan het onderzoek van Peil.nl hoog op de agenda, want 38% laat bij de volgende verkiezingen meewegen welke partij verantwoordelijkheid neemt voor de woningmarkt voor starters, respectievelijk arbeidsmigranten. Gevraagd naar oplossingen stelt 62% dat
er door specifieke woningbouw voor arbeidsmigranten meer huizen beschikbaar komen voor de lokale bevolking. 50% vindt dat arbeidsmigranten beter bij elkaar kunnen wonen in grootschalige locaties aan de rand van de bebouwing. 75% van de respondenten roept gemeenten op hier actief werk van te maken. 62% van de respondenten is het eens met de stelling dat door nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren er meer huizen beschikbaar komen voor de lokale bevolking.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van OTTO Work Force. CEO Frank van Gool hoopt dat de zorgen van de ondervraagden serieus genomen wordt door de Nederlandse gemeente. “Huisvesting is voor de politiek niet altijd sexy, maar voor de mensen om wie het gaat is het cruciaal. Hopelijk zien de Nederlandse gemeenten in dat huisvesting niet alleen voor arbeidsmigranten, maar met name voor starters en woningzoekenden cruciaal is. Het wordt tijd dat deze vorm van omdenken plaats gaat vinden.”

Hogere waardering
Uit het onderzoek komt naar voren dat respondenten een steeds hogere waardering hebben voor arbeidsmigranten. 61% van de Nederlanders vindt arbeidsmigranten essentieel voor de Nederlandse economie. Hierin is een positieve trend te zien t.o.v. 2015 (34%) en 2019 (59%). Onder deelnemers tot 35 jaar is dit zelfs 73%. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat we dankbaarder mogen zijn voor de inzet van arbeidsmigranten. 12% van de Nederlanders is de afgelopen weken positiever gaan denken over arbeidsmigranten, tegenover 10% die negatiever is gaan denken over arbeidsmigranten. Opvallend is dat respondenten tot 35 jaar structureel positiever zijn over arbeidsmigranten en kritischer op de overheid en haar handelen ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten.
Inwoners van Flevoland, Gelderland en Groningen zijn relatief positiever over arbeidsmigranten. In Drenthe, Friesland en Limburg is men relatief minder positief (t.o.v. het landelijk gemiddelde) over arbeidsmigranten.