Venray is één van de landelijke koplopers als het gaat om goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Wat maakt Venray tot koploper en wat is haar visie op huisvesting? Daarover gaat KAFRA Housing in dit interview in gesprek met de Venrayse wethouder Jan Loonen (Economische ontwikkeling). “Goed dat de maatschappelijke discussie verschuift naar huisvesting.”

Werk én huisvesting

“Je ziet nog te vaak dat een gemeente nieuwe werkgelegenheid wil creëren, maar huiverig is waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Geen enkel productiebedrijf kan zonder internationale werknemers. Die realiteit impliceert dat je dus ook de huisvesting moet regelen. Je kunt niet het ene wel willen en het andere niet. Gelukkig zie ik dat er in de maatschappelijke discussie steeds meer aandacht komt voor huisvesting.”

Regionale samenwerking

“In Noord-Limburg hebben de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray gezamenlijk regionaal beleid op het gebied van arbeidsmigranten. Wij kiezen, samen met de Provincie Limburg, voor een pro-actieve opstelling. Niet wachten wat er op ons afkomt, maar de zaken zelf vroegtijdig oppakken. Dat gaat over werkgelegenheid, over registratie en natuurlijk over huisvesting. We trekken daarbij ook zoveel mogelijk op samen met de werkgevers. Het uitgangspunt is om de internationale werknemers niet alleen een werk-carrière te bieden, maar ook een woon-carrière.”

Oproep aan gemeenten

“De aanpak die wij in Noord-Limburg hebben gekozen werpt vruchten af en ik kan andere gemeenten in ons land alleen maar oproepen om dit vroegtijdig op te pakken. Maak een analyse van de werkgelegenheid en de mogelijkheden van huisvesting in de eigen regio. Hoeveel arbeidsmigranten werken in jouw gemeente en wonen ze in de onmiddellijke nabijheid van het werk? Zo niet kijk dat wat er mogelijk is. Misschien zijn wij in Noord-Limburg koploper, samen met enkele andere gemeenten. Maar ook andere gemeenten moeten in beweging komen. Een kopgroep is mooi, maar er moet wel een peloton zijn.”

Prima oplossingen voor de short-stay

“Steeds nadrukkelijker komt in beeld dat de woonwensen voor de ‘short stay’ ander zijn dan die van arbeidsmigranten die hier al langer werken. De oplossingen die KAFRA Housing heeft sluiten heel goed aan bij de woonwensen van die eerste groep. Grootschalig, prima verzorgd en goed begeleid. Niet voor niets was Venray de eerste gemeente waar het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer een werkbezoek bracht.
Met dit soort huisvesting wordt het niveau in ons land echt opgekrikt. Internationale werknemers, die term gebruik ik liever dan arbeidsmigranten, zijn van harte welkom om hier te werken. Ik ben er trots op dat wij in Venray kunnen laten zien dat ze ook netjes gehuisvest kunnen worden.”

KAFRA heeft in Venray voor de huisvesting van arbeidsmigranten recreatiepark Roekenbosch getransformeerd naar THP Blitterswijck en een nieuwe woonlocatie gerealiseerd – MHP Venray – met Mobile Homes voor in totaal 240 bewoners. Benieuwd naar de mogelijkheden van KAFRA in uw gemeente? Neem dan contact met ons op!