Arbeids migratie werkt

Er wonen inmiddels meer dan een half miljoen mensen in ons land uit andere Europese landen, die veel werk voor ons verzetten. Ze worden niet altijd netjes behandeld, waar het om wonen, werken en gezondheid gaat. Toch vinden de meesten het hier leuk en ze willen graag kennis met ons maken.

Er wordt veel over arbeidsmigranten gesproken, maar niet of nauwelijks mét arbeidsmigranten. Er is nu een initiatief dat daar werk van wil maken. Met de campagne ‘Arbeidsmigratie werkt’ gaan we laten zien wie deze mensen zijn en dat arbeidsmigratie ons allemaal helpt als we het goed organiseren.

Als het werk er op zit

Enkele hoofdpersonen van de campagne (Klaudia, Yordan en Aleksandra) laten ons zien wie zij eigenlijk zijn als het werk er op zit. En dat is veel meer dan alleen orderpikker of heftruckchauffeur. In onder meer video’s die op grote schaal via internet verspreid worden, maken we kennis met hen. En op de website www.arbeidsmigratiewerkt.nl kunnen we meer over hen lezen. En over hoe belangrijk het is dat ze hier zijn.

Informatie

Veel informatie komt van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten dat recent onderzoek heeft gedaan onder meer dan 1.600 arbeidsmigranten. Met een paar opvallende uitkomsten:

  • Meer dan de helft van hen wil graag in ons land blijven en wil graag meer contact met de buren.
  • Het overgrote deel van de arbeidsmigranten werkt onder hun opleidingsniveau, dus we laten een enorm potentieel onbenut.
  • Arbeidsmigratie zorgt voor een verjonging van onze beroepsbevolking.
  • 40% van de arbeidsmigranten is ontevreden over hun woonsituatie en 60% wil graag verhuizen.

KAFRA Housing is samen met het ministerie van BZK en SZW, de provincie Noord-Brabant, brancheorganisaties ABU en NBBU, Expertisecentrum Flexwonen, Stichting Normering Flexwonen (SNF) en diverse werkgevers en huisvestingspartijen partner van dit maatschappelijke initiatief.

Wilt u meer informatie over de campagne, of wilt u als maatschappelijk partner aanhaken bij de campagne? Lees dan meer informatie op: www.arbeidsmigratiewerkt.nl