ACVZ: meer huisvesting voor internationale medewerkers

De Advies Commissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) pleit voor meer tijdelijke huisvesting voor internationale medewerkers. De belangrijke adviescommissie van het kabinet ziet in tijdelijke woonvoorzieningen op of nabij bedrijventerreinen als deel van de oplossing om het huisvestingsprobleem te verlichten.

ACVZ stelt dat er samenhang nodig is tussen werkgelegenheid, arbeidsmigratie en huisvesting in het beleid van gemeenten. Waar de wethouder Economische zaken verguld is met de realisatie van een nieuw bedrijventerrein, ziet de wethouder Wonen zich vervolgens geconfronteerd met een huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten en een nog grotere druk op de woningmarkt. Dat pleit voor een vestigingsbeleid en een woonvisie waarin het gemeentebestuur zich bewust toont van de samenhang tussen werkgelegenheid, arbeidsmigratie en huisvesting en hierin zorgvuldige afwegingen maakt.

ACVZ wijst tevens op een belangrijk advies van de Commissie Roemer. Dat is het advies aan gemeenten en provincies om bij de besluitvorming over nieuwe bedrijvigheid de huisvestingsvraag als gevolg van de inzet van internationale medewerkers, onderdeel te maken van het vestigingsbeleid. Het is van belang dat gemeenten zich ook deze aanbeveling ter harte nemen, aldus de ACVZ. Als zij de huisvesting van internationale medewerkers in hun vestigingsbeleid en in hun woonvisie meenemen, zijn zij beter voorbereid.

Lees hier de hele blog van ACVZ.