Boxtel: grootschalige huisvesting internationale medewerkers mogelijk

De gemeenteraad van Boxtel heeft een besluit genomen over de komst van grootschalige huisvesting voor internationale medewerkers. Na intensief vergaderen over de voorwaarden heeft de gemeenteraad besloten dat huisvesting ook in het buitengebied mag worden gebouwd.

Locaties

De afgelopen periode heeft de raad meermaals gediscussieerd over de huisvesting van internationale medewerkers. De nieuwe verordening staat toe dat er voor 15 jaar drie gebouwen kunnen komen te staan in het buitengebied, voor in totaal maximaal 800 internationale medewerkers. De drie locaties zouden in een straal van 4,9 kilometer van het industrieterrein moeten landen. De gemeentelijke voorkeur gaat uit naar locaties dichtbij het industrieterrein. Anderhalf jaar geleden werd het buitengebied juist nog uitgesloten als mogelijk bouwgebied.

Omgevingsdialoog

Een van de belangrijke bespreekpunten in de raad was het onderwerp inspraak door omwonenden. De SP benadrukte het belang van spreken met omwonenden vóór de definitieve aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit De raad heeft ook afgesproken dat de uitkomst van de dialoog met de omwonenden uiteindelijk niet van doorslaggevend belang is bij een vergunningsaanvraag. Het is belangrijk dat de omgevingsdialoog goed wordt gevoerd en zorgpunten uit de omgeving serieus worden genomen. Bezwaren mogen met goede argumenten wel opzij worden gelegd.

College heeft eindstem

De raadsdiscussie spitste ook toe op wie de eindstem heeft over de komst van mogelijke nieuwe locaties. Kritische oppositieleden willen dat de raad uiteindelijk mag beslissen over een aanvraag voor een nieuwe huisvestingslocatie. Daarmee was de meerderheid het oneens. De keuze van de locaties is uiteindelijk aan het college en dat moet zo blijven, gaf Gerlof Roubos (Balans) aan. “Er is altijd wel een reden om niet met een voorstel akkoord te gaan, kijk maar naar Meierijstad waar elk plan voor de opvang van vluchtelingen sneuvelt omdat de raad daar beslist.’’

Kwalitatieve huisvesting voor internationale medewerkers is hoe dan ook noodzakelijk, schetste ook wethouder Van Alphen. Zij wees op een recente schatting die uitwijst dat zo’n 10 procent van de beroepsbevolking uit internationale medewerkers bestaat. Een aantal dat met de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen.

Lees hier en hier de oorspronkelijke berichten.