Aantal internationale medewerkers neemt flink toe: ‘Huisvesting is een urgent probleem’

Het aantal internationale medewerkers in Zuid-Holland groeit van 145.000 in 2020 naar 183.000 tot 223.000 in 2030. De huisvesting van deze doelgroep leidt tot grote problemen in onder meer Den Haag, Rotterdam en het Westland. Door het woningtekort is er sprake van illegale bewoning, mensen die in schuurtjes leven en overbezetting in reguliere woningen. De groei van het aantal internationale medewerkers doet de zorgen in Den Haag toenemen.

Registraties

Den Haag heeft de grootste Poolse gemeenschap van Nederland en die lijkt de komende jaren nog verder te groeien. In Den Haag staan 21.770 internationale medewerkers geregistreerd, zo’n duizend meer dan in Rotterdam. Westland heeft de derde grootste gemeenschap van internationale medewerkers: 4.170 staan er bij de gemeente ingeschreven. Onderzoeksbureau Decisio vermoedt dat er waarschijnlijk veel meer internationale medewerkers wonen, maar die staan niet geregistreerd.

Den Haag

Greenports Nederland maakt zich zorgen over de huisvesting van de internationale medewerkers. ‘De aanhoudende berichtgeving in de media onderstreept de problematiek en de urgentie hiervan’, schrijft ze aan de Haagse politici. Er wordt gepleit voor meer locaties om de internationale medewerkers voor een aantal maanden te laten wonen, bijvoorbeeld in chalets of huurwoningen, zodat de druk op de reguliere woningen verlicht wordt.

Politiek

Volgens de Haagse Stadspartij kunnen woonunits en containerwoningen oplossingen bieden, als werk en huisvesting maar gescheiden zijn. Ook GroenLinks wijst daarop, en wil daarnaast met verhuurdersvergunningen gaan werken. Hart voor Den Haag wil dat er een rem op de groei van Den Haag wordt gezet omdat de stad volgens de partij te snel groeit. De partij wil dat internationale medewerkers die werk- en dakloos raken, begeleid worden naar een nieuwe baan en woning, of dat ze geholpen worden terug naar hun land van herkomst te gaan. Ook opperde de partij al dat de gemeente Den Haag grond van buurgemeenten kan annexeren of kopen, of samen met projectontwikkelaars wooncomplexen in Westland kan gaan realiseren.

Westland

De Haagse politiek kijkt ook nadrukkelijk naar de gemeente Westland, waar veel internationale medewerkers in de kassen werken. Het gaat om 23.000 internationale medewerkers, terwijl er daar slechts 4.170 staan ingeschreven. Daar komt waarschijnlijk ook nog een flink deel van de ruim 28.000 internationale medewerkers die bij Haagse bedrijven werken, omdat zij via Haagse uitzendbureaus uiteindelijk ook in Westland aan de slag gaan. Volgens de Haagse Stadspartij heeft het geen zin om te veel te vingerwijzen naar andere gemeenten, omdat dat geen oplossing biedt voor de mensen om wie het gaat. Tim de Boer van de Haagse Stadspartij: ‘Ik denk de groep die zich hier voor langer tijd vestigt, liever in de stad zit, voor de arbeidsmigranten die hier korter blijven is de locatie minder relevant. Maar ook die groep heeft recht op goede huisvesting.’

Lees hier het volledige bericht