Modulaire flexwoningen leiden tot minder stikstofuitstoot

KFT Venray

De bouw van modulaire flexwoningprojecten leidt tot minder stikstofuitstoot op bouwlocaties vergeleken met reguliere woningbouwprojecten. Dit blijkt uit een verkennende studie van het Platform 3D Modulaire Woningbouw. Modulaire flexwoningen worden vaak bijna geheel elektrisch gebouwd in de geconditioneerde omstandigheden van een fabriek en als geheel naar de bouwplaats getransporteerd. Dat scheelt veel logistieke bewegingen en de realisatietijd op de bouwplaats is veel korter. De onderzoekers concluderen dat modulaire bouw een veelbelovende methode is voor lagere stikstofemissies op de bouwplaats.

Stikstofproblematiek

Een te hoge stikstofuitstoot kan een show-stopper zijn voor het realiseren van woningbouwplannen, vooral nabij kwetsbare natuurgebieden. Sinds 1 juli 2021 bevatte de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling, met als bedoeling dat bij de

vergunningverlening voor een project geen rekening gehouden hoefde te worden met de stikstofuitstoot tijdens de bouwactiviteiten. Deze bouwvrijstelling is echter op 2 november 2022 ongeldig verklaard. Na de uitspraak van de rechter heeft de Raad van State geconstateerd dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Als gevolg hiervan moet per project onderzoek worden gedaan naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. Veel reguliere woningbouwprojecten lopen hierdoor vertraging op.

Modulaire bouw

Het platform 3D Modulaire Woningbouw heeft daarom een verkennende studie uitgevoerd om te kijken of de stikstofuitstoot in de bouwfase lager is als er modulair wordt gebouwd. De onderzoekers hebben hierbij ook gekeken naar verschillen met traditioneel gebouwde woningprojecten. De onderzoekers concluderen op basis van hun voorlopige bevindingen dat de stikstofuitstoot bij modulaire projecten beduidend lager ligt vergeleken met reguliere woningbouw. Binnen de steekproef blijkt de stikstofemissie bij modulaire projecten minder dan de helft van de stikstofemissie bij traditioneel gebouwde projecten. Vervolgonderzoek moet preciezer kwantificeren hoe groot de voordelen zijn. Modulaire bouw is daarmee een veelbelovende methode voor lagere stikstofemissies op de bouwplaats, waardoor het oplossingen kan bieden voor de bouw op locaties dichtbij kwetsbare natuurgebieden.