Gebrek aan fatsoenlijke huisvesting is meest urgente probleem voor internationale medewerkers

Internationale medewerkers ervaren huisvesting en verblijfomstandigheden als het meest negatieve aspect van hun verblijf in Nederland. De negatieve ervaringen van internationale medewerkers met huisvesting zijn de afgelopen twee jaar toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Anna Sobczyk-Turek en Jan Cremers naar leef- en werkomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Ze vergeleken die gegevens met onderzoek van twee jaar eerder.

Negatieve ervaringen met huisvesting

De resultaten van het huidige onderzoek van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten laten zien dat bijna de helft van de ondervraagde arbeidsmigranten (N=1121) huisvesting en woonomstandigheden aangeeft als meest negatieve aspect van hun verblijf in Nederland. Dit is een toename van 9% ten opzichte van de eerste peiling in 2020/21. Deze problemen zijn toegenomen zowel bij migranten werkzaam in laaggekwalificeerde als in hooggekwalificeerde banen.

Invloed op de ervaren levenskwaliteit

De huisvestingssituatie van internationale medewerkers heeft een aanzienlijke invloed op hun levenskwaliteit. In de slechtste situatie bevinden zich arbeidsmigranten die in tijdelijke huisvesting verblijven. De helft van deze groep zegt onvoldoende leefomstandigheden te hebben om zich te ontspannen na een dag werken en voelt zich ongelukkig met de leefsituatie. Het gevoel van gebrek aan privacy komt nog vaker voor bij respondenten die een slaapkamer delen met andere arbeidsmigranten. Als dit ook nog gepaard gaat met slechte voorzieningen en onvoldoende hygiëne kan dit leiden tot ernstige gezondheidsklachten en psychische gevolgen zoals stress.

Dubbele afhankelijkheid van werkgever

Bijna twee derde van de arbeidsmigranten die in tijdelijke huisvesting verblijven, moeten de woning verlaten als ze hun baan kwijtraken. Deze situatie treft vaak migranten die de taal niet spreken, weinig kennis hebben van de wet- en regelgeving in Nederland en niet over een toereikend netwerk van contacten beschikken. Dit verhoogt de vaak precaire situatie waarin mensen zich bevinden, met risico’s van dakloosheid en maatschappelijke marginalisering.

Grootschalige opiniepeilingen onder arbeidsmigranten

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft onderzoeksbureau I&O Research eind 2020 opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten. Onder de leden van dit onderzoekspanel en via aanvullende wervingscampagne wordt periodiek onderzoek gedaan, waarbij arbeidsmigranten en kennismigranten zich uitspreken over hun ervaringen in Nederland en hun meningen over diverse onderwerpen. De peiling over woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten werd eind 2022 uitgevoerd. Dit is een herhaling van het eerste onderzoek van het Kenniscentrum die plaatsvond 2 jaar geleden, rond de jaarwisseling 2020/21.

Lees hier het originele bericht.