Gemeente Eindhoven: nieuw beleid short-stay huisvesting in de maak

Eindhoven wil 250 tot 550 tijdelijke woningen voor kort verblijf gaan bouwen op kantorenterrein Flight Forum bij Eindhoven Airport. Ook op andere locaties zoals de High Tech Campus of andere bedrijventerreinen moet dat mogelijk worden. Maar wel met beperkingen, zoals voor de hoogte van de huur en de maximale verblijfsduur. KaFra Housing heeft geparticipeerd in de marktconsultatie en input gegeven op de voorgestelde beleidsideeën.

Short-stay beleid

Al in 2021 kondigde wethouder Stijn Steenbakkers aan dat dit zogenaamde short stay-wonen op Flight Forum mogelijk moest worden. Het heeft twee jaar geduurd voordat de plannen concreter werden omdat er nu ook regels opgesteld zijn waar dit soort woonlocaties aan moeten voldoen. ,,We willen voorkomen dat het wildwest taferelen worden met ongewenste ontwikkelingen. We willen de teugels wel aan kunnen halen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het kleine woningen van 2000 euro huur worden. Ze moeten voor minstens 60 procent wel betaalbaar zijn voor bijvoorbeeld studenten en arbeidsmigranten”, aldus Steenbakkers.

Locaties en verblijfsduur

En dus is er met collega Mieke Verhees gewerkt aan een beleidskader voor short stay-wonen. Randen van bedrijventerrein, campussen zoals de High Tech Campus die al de mogelijkheden onderzoekt of leegstaande kantoorgebouwen komen in aanmerking voor ombouw tot dit soort kort verblijf-huisvesting. Bewoners mogen er tussen de twee weken en zes maanden wonen. Met de mogelijkheid tot verlenging tot een jaar voor bijvoorbeeld buitenlandse studenten. Behalve studenten en arbeidsmigranten is er ook veel vraag naar huisvesting voor een korte periode bij internationale kenniswerkers en spoedzoekers zoals mensen die gescheiden zijn, aldus de wethouders. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de regels.

Nieuwe kansen voor de stad

Met die regels moet het volgens de wethouders juridisch makkelijker zijn ‘om de schaarse ruimte in de stad nog beter te benutten, het biedt nieuwe kansen’. Voor dit soort woningen gelden minder zware regels dan voor reguliere woningbouw. Voorwaarde is ook dat permanente bewoning niet mogelijk is. ,,Een kantoor dat in een woonwijk staat, komt er dus niet voor in aanmerking. Maar ook op bijvoorbeeld De Hurk is het lastig omdat dat terrein voor zware industrie bestemd is. Die grond is schaars en voor bewoning is de omgeving niet heel goed”, aldus Verhees.

Flight Forum

Flight Forum is daarom een goed voorbeeld, als eerste pilot. ,,We mogen daar geen woningen voor langere tijd bouwen, omdat je er met het vliegveld en de snelweg zit. Het zou ook onwenselijk zijn om er gezinnen veertig jaar te laten wonen. Maar voor een korte periode is het een prima omgeving als er maatregelen tegen bijvoorbeeld geluidsoverlast worden genomen. Vergelijk het maar met het verblijven in een hotel; dat mag daar ook”, aldus Steenbakkers. ,,Voor permanent wonen krijgen we de vergunning daar niet rond. Het is dit of niks”, zegt Verhees. Steenbakkers denkt dat zo ook de overspannen woningmarkt in de rest van Eindhoven wat ontlast kan worden.

Vergunningsduur

Wel is het nog de vraag of het plaatsen van de short stay-woningen voor maximaal vijftien jaar, een van de regels uit het beleidskader van de gemeente, wel financieel haalbaar is. Dat zal met geïnteresseerde ontwikkelaars zoals studenhuisvesters, corporaties en particulieren bekeken moeten worden, maar de wethouders hebben er vertrouwen in.

Bron: Eindhovens Dagblad