Nederland telt ruim 500.000 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten, die naar ons land komen om hier (al dan niet tijdelijk) te werken. Deze arbeidsmigranten kunnen in verschillende categorieën vallen. Arbeidsmigranten die zich hier voor langere tijd, of zelfs permanent, vestigen worden ook wel ‘long stay arbeidsmigranten’ genoemd. Zij integreren in Nederland en zijn op zoek naar zelfstandige woonruimte. Veel arbeidsmigranten zijn echter slechts tijdelijk in Nederland. Deze zogenaamde ‘short stay arbeidsmigranten’ verblijven slechts enkele weken tot 1 jaar in Nederland. Zij hebben doorgaans relatief weinig behoefte aan het opbouwen van een lokaal bestaan en integreren slechts in beperkte mate. Zij geven vooral de voorkeur aan flexibele, snel toegankelijke en betaalbare woonruimte voor korte duur. Maar hoe zit het met de inschrijving van arbeidsmigranten?

Inschrijving arbeidsmigranten

Alle EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP). De Basisregistratie Personen bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Als een arbeidsmigrant korter dan vier maanden (binnen een tijdsbestek van zes maanden) in Nederland komt werken, volstaat een inschrijving van de arbeidsmigrant als ‘niet-ingezetene’. Diegene schrijft zich dan in bij de RNI, waardoor deze een BSN-nummer krijgt, maar er worden geen verblijfsadres in Nederland of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP. Doordat er geen actueel verblijfsadres wordt vastgelegd, hebben overheden en andere organisaties slecht zicht op arbeidsmigranten en is het onbekend hoeveel arbeidsmigranten er exact in Nederland verblijven en waar zij precies wonen.

Voordelen inschrijving arbeidsmigranten

Hoewel inschrijving van arbeidsmigranten aldus niet verplicht is als het verblijf kort is, heeft inschrijving wel diverse voordelen. Arbeidsmigranten die niet staan ingeschreven leven namelijk buiten het zicht (en de controle) van overheden en andere organisaties, waardoor ondermijning en uitbuiting eerder op de loer liggen. Daarnaast zijn arbeidsmigranten zich hierdoor vaak niet bewust van geldende regels en hun eigen rechten en plichten. Ook krijgen ze soms lastiger toegang tot bepaalde hulp of voorzieningen, zoals scholing, kinderopvang en gezondheidszorg. Door zich wél in te schrijven kan de arbeidsmigrant diens eigen positie versterken, krijgt de gemeente meer inzicht in de woon- en leefsituaties van haar inwoners en beschikt de gemeente over meer betrouwbare gegevens (aantallen, verblijfsduur, leeftijd, geslacht etc.) die nodig zijn voor het maken van beleid en voor handhaving.

Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

KAFRA Housing wenst het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten tegen te gaan en biedt daarom innovatieve en moderne huisvestingsconcepten voor arbeidsmigranten. Dit doet KAFRA door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van hoogwaardige oplossingen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Voorbeelden van deze unieke tijdelijke huisvestingsconcepten zijn KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. KAFRA zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en zet daarbij actief in op goede service en beheer. De bewoners worden intensief begeleid door professionele Welfare Officers, welke verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de bewoners, zorgen voor goede informatievoorziening en zorgen voor communicatie met de omgeving. Zij fungeren als centrale aanspreekpunt voor bewoners, helpen met de inschrijving van arbeidsmigranten en informeren de bewoners over lokale voorzieningen en faciliteiten.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.