De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningtekort groeit en veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen geen geschikte woning vinden. Het woningtekort is de afgelopen jaren gestaag opgelopen en bedraagt inmiddels 330.000 woningen. Door het woningtekort ontstaat een (zeer) krappe woningmarkt en blijven de (huur)prijzen alsmaar stijgen. De druk op de woningmarkt wordt nog eens vergroot door het tekort aan (tijdelijke) woonruimte voor arbeidsmigranten. KAFRA Housing ontwikkelt innovatieve oplossingen om tijdelijke woonruimte te ontwikkelen voor diverse doelgroepen, zodat zij op een goede manier worden gehuisvest en tegelijkertijd de woningmarkt wordt ontlast.

Vraag naar tijdelijke woonruimte groeit

De Nederlandse huurwoningmarkt kampt met lange wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen en de doorstroom neemt steeds verder af. Vooral de behoefte aan woningen voor tijdelijk verblijf, oftewel zogenaamde “flexwoningen”, zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Want de arbeidsmarkt- en woningmarkt flexibiliseert, mensen zijn steeds vaker op zoek naar tijdelijke woonruimte en er zijn steeds meer ‘nieuwkomers’ op de huurmarkt; arbeidsmigranten, studenten, expats en andere doelgroepen staan te dringen om een woning.

Flexwoningen

Tijdelijke woningen worden ook wel flexwoningen genoemd. Een flexwoning is een woning waarbij de woning zelf, de locatie waarop deze wordt gerealiseerd en/of de bewoner (bijvoorbeeld via tijdelijke huurcontracten) een tijdelijk karakter heeft. Flexwoningen zijn vaak ietwat kleinere woningen die modulair, schakelbaar en/of verplaatsbaar zijn. Flexwoningen zijn zeer geschikt om de druk op de woningmarkt op korte termijn te verlichten. Deze woningen kunnen immers relatief snel gerealiseerd worden en zijn daarom ideaal voor een acute huisvestingsvraag.

Tijdelijke woonruimte is een behoefte van diverse doelgroepen. Denk onder meer aan studenten, expats, arbeidsmigranten, statushouders en urgent woningzoekenden. Zij hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning of geen geld voor dure woonoplossingen, maar zij hebben een urgente behoefte en zijn op zoek naar een woning voor kortdurend verblijf. Bij expats en arbeidsmigranten gaat het hierbij bijvoorbeeld over de periode dat zij in Nederland zijn om te werken, terwijl gescheiden mensen en statushouders tijdelijke woonruimte zoeken om te verblijven totdat zij een nieuwe c.q. andere woning hebben gevonden.

Magic Mix: tijdelijke woonruimte voor combinatie van doelgroepen

Tijdelijke woonruimte voor deze doelgroepen kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Steeds vaker worden verschillende doelgroepen daarbij gezamenlijk gehuisvest in één huisvestingslocatie. Dit wordt ook wel de “Magic Mix” genoemd: een wooncomplex gericht op het huisvesten van uiteenlopende doelgroepen met een urgente huisvestingsbehoefte. Hierbij wonen en leven bewoners uit verschillende doelgroepen met elkaar samen en delen ze bepaalde voorzieningen. De afgelopen jaren is het aantal Magic Mix-locaties sterk toegenomen. Door het hele land zijn er voorbeelden van gemengde woonlocaties, met allemaal hun eigen kenmerken en specifieke doelgroepen. Zo zijn er onder meer verzorgingstehuizen waar ouderen en studenten samenwonen, short stay faciliteiten voor arbeidsmigranten, expats en urgent woningzoekenden en appartementencomplexen waarin studenten, gescheiden mensen en GGZ-cliënten samenwonen.

KAFRA Housing is gespecialiseerd in tijdelijke woonruimte voor arbeidsmigranten en andere specifieke doelgroepen met een urgente, tijdelijke huisvestingsbehoefte. Zij heeft hiervoor diverse oplossingen ontwikkeld, zoals KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes.

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.