24 juni 2019

OTTO wil terugkeer van vergunningsplicht voor uitzendbureaus

OTTO wil terugkeer van vergunningsplicht voor uitzendbureaus
Ook wil het Limburgse uitzendbedrijf dat er strengere en eenduidigere regels komen voor alle accommodaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Volgens OTTO Work Force is er in Nederland nu sprake van ,,wildgroei” en komt het regelmatig tot misstanden – uitbuiting, concurrentievervalsing en belastingontwijking.Dat straalt negatief af op bonafide bedrijven en bezorgt Nederland in de ogen van arbeidsmigranten een slecht imago, zegt OTTO-directeur Frank van Gool. „Nederland telt inmiddels ruim 14.200 uitzendbureaus, een groei van ruim 10.000 sinds 1998, toen de vergunningsplicht is afgeschaft. Na ruim twintig jaar moeten we constateren dat de zelfregulering is mislukt. Aan de onderkant van de markt is teveel mis. Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar”, aldus Van Gool.

Bekwaamheid

Naast herinvoering van de uitzendvergunning pleit hij voor een certificaat van bekwaamheid voor elk uitzendbedrijf. Ook wil hij dat alle uitzenders – naar Belgisch voorbeeld – een potje van 100.000 euro creëren, waarop aanspraak gedaan kan worden als het bedrijf in zwaar weer komt en niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Volgens Van Gool is er daarnaast veel mis met de huisvestiging van arbeidsmigranten.

Hij wil daarom hogere minimumeisen voor panden waar buitenlandse werknemers verblijven. OTTO Work Force exploiteert via dochterbedrijf KAFRA zelf vier locaties. De nieuwste in Sevenum (plek voor ruim 400 werknemers) wordt maandag officieel geopend. „We willen dat elke accommodatie voor arbeidsmigranten jaarlijks wordt gecontroleerd en niet bij wijze van steekproef, zoals nu. Daarmee voorkom je misstanden die nog regelmatig aan het licht komen.”

Lees hier het hele artikel.