Projectontwikkelaars

Nederland kampt met een schrijnend tekort aan woningen. Het woningtekort is de afgelopen jaren opgelopen tot ruim 315.000 woningen. Om dit woningtekort op te lossen moeten er de komende 10 jaar liefst 845.000 woningen gebouwd worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdrovende (vergunning)procedures, ongeschikte grondposities, weerstand van buurtbewoners en te rigide vasthouden aan traditionele woningoplossingen belemmeren het om écht werk te maken van woningbouw.

Unieke huisvestingsconcepten voor diverse grondposities

KAFRA Housing heeft daarvoor de oplossing en werkt mee aan het terugdringen van het nationale woningtekort. KAFRA realiseert en exploiteert vanuit een regisseursrol unieke concepten voor de tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen. KAFRA ontwikkelt samen met haar partners maatwerkoplossingen die optimaal passen binnen de lokale situatie. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dankzij haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die elke grondpositie en/of gemeente biedt. Denk bijvoorbeeld aan een KAFRA TOWER op een kleine grondpositie of een grootschalig Mobile Home Park op grotere grondposities. Hiervoor zijn bovendien slechts tijdelijke omgevingsvergunningen (10 + 5 jaar) nodig, waardoor snel kan worden gebouwd.

Beschikt u over geschikte grondposities voor de realisatie van tijdelijke huisvestingslocaties en wilt u samen met KAFRA nieuwe huisvestingslocaties ontwikkelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Download onze brochure

Heeft u interesse of vragen over de huisvestingsoplossingen van KAFRA? Bekijk dan eens onze brochure. Na het aanvragen ontvangt u de brochure direct in uw mailbox.