Inmiddels verblijven er naar schatting al meer dan 500.000, vooral Oost-Europese, arbeidsmigranten in Nederland. Gezien de groeiende economie en toenemende arbeidskrapte is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zelf nog verder al stijgen. Om dit grote, groeiende aantal arbeidsmigranten te huisvesten is geschikte huisvesting noodzakelijk, waarbij er vooral behoefte is aan goedkope, flexibele woonvoorzieningen. Er bestaat echter regionaal en nationaal een kwalitatief én kwantitatief schrijnend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Momenteel is er in Nederland namelijk al een tekort aan indicatief 150.000 fatsoenlijke verblijfsplaatsen!

Het nijpende tekort aan huisvestingsplaatsen leidt tot nadelige gevolgen zoals slechte/onveilige huisvesting, overlast voor omwonenden, oplopende huurprijzen en het schaadt bovendien de lokale economie. KAFRA is actief voorvechter van een goede behandeling en huisvesting van arbeidsmigranten en heeft daarom diverse moderne, professionele huisvestingsvormen ontwikkeld voor de (tijdelijke) huisvesting van deze en andere doelgroepen.