De nieuwe standaard
in huisvesting

KAFRA ontwikkelt, realiseert en beheert moderne huisvestingsconcepten voor arbeidsmigranten. Met haar unieke concept Living-as-a-Service zet zij de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Met Living-as-a-Service wordt de werkgever, arbeidsmigrant en gemeente volledig ontzorgd rondom alle aspecten van wonen en leven in Nederland.

Living as a service

KAFRA voldoet ruim aan SNF normen
KAFRA onderschrijft het belang van het stellen van een norm voor huisvesting van arbeidsmigranten door Stichting Normering Flexwonen (SNF). KAFRA voldoet niet alleen aan de norm, maar gaat daar ruim overeen. De stichting borgt de ondergrens aan kwalitatieve huisvesting in de markt, beheert de huisvestingsnorm en onderhoudt het register van bedrijven die aan de norm voldoen. Onder de norm vallen onder meer afspraken over ruimte, privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne, voorzieningen en informatievoorziening.

Het laatste
nieuws