Internationale medewerkers zijn van grote waarde voor de Nederlandse economie en samenleving. Echter bestaat er een groot en groeiend tekort aan geschikte huisvesting voor internationale medewerkers en andere specifieke doelgroepen zoals internationale medewerkers, studenten en urgent woningzoekenden. KAFRA biedt deze doelgroepen kwalitatief geschikte huisvesting en ontwikkelt, realiseert en exploiteert daarom hoogwaardige oplossingen voor tijdelijke huisvesting.

Regisseur van huisvesting
KAFRA heeft als strategische toegevoegde waarde haar regisseursschap rondom Living as a Service. Het geeft invulling aan de gehele wooncyclus van een internationale medewerker, waarbij het stuurt op realisatie en ontwikkeling van kwalitatieve faciliteiten, sociale activiteiten zoals educatie en integratie en optimale inkleuring van woon-werkverkeer. Daarnaast staat KAFRA als regisseur in continu contact met haar omgeving: de werkgever, de werknemer, de lokale overheidsdiensten en buurtgenoten. Daarmee stuurt KAFRA op een optimale cohesie rondom de tijdelijke huisvestingslocatie voor internationale medewerkers.

Innovatieve tijdelijke huisvestingsoplossingen
Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is, is afhankelijk van de lokale situatie en de aanwezige mogelijkheden. KAFRA biedt daarom vier verschillende huisvestingsoplossingen om in te spelen op de lokale wensen en behoeften: KAFRA TOWERS, Labour Hotels, Mobile Homes en transformatie van bestaande bouw.

Dankzij haar unieke, innovatieve huisvestingsoplossingen zet KAFRA een nieuwe standaard in de huisvesting van deze doelgroepen. Alle woningen zijn state-of-the-art, volledig en smaakvol ingericht en van alle gemakken en faciliteiten voorzien. Bovendien wordt de standaard continue verbeterd door de kwaliteit van haar woningen en bijbehorende dienstverlening voortdurend te optimaliseren.

Samenwerking met partners
Regisseursschap betekent zeker niet dat KAFRA alles zelf hoeft uit te voeren. Voor bemiddeling alsmede invulling aan service en beheer kiest KAFRA ervoor om met gespecialiseerde (lokale) partners te werken. Lokale partners kennen de lokale marktomstandigheden beter en hebben bovendien de kennis en kunde om op een goede manier invulling te geven aan service en beheer. Daarnaast wordt hiermee de onafhankelijkheid als regisseur geborgd.

De samenwerking met Lento.eu, het platform voor huisvesting van arbeidsmigranten, zorgt ervoor dat beschikbare huisvesting volledig digitaal zichtbaar is of kan worden aangehuurd. Daarbij maakt Lento het makkelijker voor uitzenders en werkgevers om wonen en werken te scheiden, conform de aanbevelingen van de commissie Roemer.