Het transformeren van bestaande gebouwen door deze geschikt te maken voor huisvesting is voor veel panden een aantrekkelijke optie. Afgeschreven of leegstaande panden krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming. Kantoorpanden, verzorgingstehuizen, kloosters en andere panden die niet meer gebruikt worden, kunnen worden verbouwd tot woonunits en blijven daarmee behouden. Door deze panden in hun oude glorie te herstellen, worden ze weer leefbaar en krijgen ze een waardevolle gebruiksfunctie.

  • Behoud van bestaande bouw en erfgoed
  • Verbetering vestigingsklimaat en verminderde leegstand
  • Goede beschikbaarheid en diversiteit panden
  • Dynamiek lokale gemeenschap