Werkgevers en uitzendbureaus

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen tijd fors toegenomen. Als gevolg van de aanhoudende banengroei, dalende werkloosheid en vergrijzing kampen steeds meer bedrijven en sectoren met een tekort aan geschikt personeel. Om aan de personeelsvraag te voldoen en de productie draaiende te houden, zetten veel werkgevers actief in op het aantrekken van internationale medewerkers.

Goede huisvesting om medewerkers te binden en behouden

De werkgevers en uitzendbureaus, die tijdelijke arbeidsmigranten werven en naar Nederland halen, zijn ook verantwoordelijk om hen op een goede manier te huisvesten. Velen kiezen ervoor dit niet in eigen beheer te regelen (opheffen ‘dubbele afhankelijk’ van wonen en werken), maar uit te besteden aan huisvestingsorganisaties zoals KAFRA Housing. KAFRA Housing is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van woonlocaties voor de tijdelijke huisvesting van internationale medewerkers. KAFRA biedt kwalitatief hoogwaardige huisvestingslocaties, welke voldoen aan de moderne eisen en beschikken over alle gewenste faciliteiten en voorzieningen.

KAFRA Housing ontzorgt werkgevers volledig rondom de huisvesting van internationale medewerkers, het woon-werkverkeer en het beheer van de huisvestingslocatie. De hoogwaardige huisvestingslocaties bieden uitstekend wooncomfort, waardoor werkgevers kunnen profiteren van tevreden, gezonde medewerkers en een lager ziekteverzuim. Dankzij haar regisseursrol, grootschalige aanpak, landelijke dekking en voortdurende professionalisering kan KAFRA ten slotte de kwaliteit verhogen voor en zo acceptabel mogelijke prijsstelling.

Wilt u ook uw werknemers aan u binden en hen op een goede manier huisvesten? Kijk dan hier voor onze huisvestingsoplossingen of neem direct contact op.

Download onze brochure

Heeft u interesse of vragen over de huisvestingsoplossingen van KAFRA? Bekijk dan eens onze brochure. Na het aanvragen ontvangt u de brochure direct in uw mailbox.