Overheden

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Nederland kampt met een schrijnend tekort aan ruim 315.000 woningen. Hierdoor kunnen onder meer studenten, starters, jonge
gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden geen geschikte woning vinden. Voor internationale werknemers geldt een vergelijkbare situatie, want er is naar schatting momenteel een tekort aan 150.000 woningen voor internationale medewerkers. Het woningtekort leidt tot diverse nadelige gevolgen, zoals lange woon-werk afstanden, huisvesting onder onwenselijke omstandigheden, beperkte doorstroom, oplopende huur- en woningprijzen en schade voor het regionale vestigingsklimaat.

Goede oplossingen voor lokale woningbehoefte

Hoewel de urgentie groot is, handelen overheden nog te weinig oplossingsgericht en wordt onvoldoende doorgepakt. Dit komt bijvoorbeeld door de beperkte beschikbaarheid van bouwgrond, tijdrovende procedures en gebrekkige communicatie met- en/of draagvlak onder omwonenden. Als expert op het gebied van het creëren van woonruimte, ervaart ook KAFRA dat het vinden van geschikte locaties complex kan zijn. Daarom heeft zij diverse unieke huisvestingsconcepten ontwikkeld om middels maatwerk optimale oplossingen te bieden voor de lokale situatie, wensen en behoeften. Daarnaast draagt KAFRA actief zorg voor het beheer van haar woonlocaties, zodat bewoners veilig kunnen wonen, er goed contact is met alle betrokkenen en de kans op overlast minimaal is.

KAFRA is inmiddels met tientallen gemeenten in gesprek over de lokale behoeften. Om de lokale wensen en mogelijkheden te verkennen, komen wij dan ook graag in gesprek met gemeenten en andere stakeholders. Ook kunnen wij een werkbezoek organiseren naar één van onze woonlocaties. Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download onze brochure

Heeft u interesse of vragen over de huisvestingsoplossingen van KAFRA? Bekijk dan eens onze brochure. Na het aanvragen ontvangt u de brochure direct in uw mailbox.