Naast de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties stuurt KAFRA ook op optimale inrichting van de exploitatie en service en beheer van de tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Om arbeidsmigranten een écht goed huisvestingsperspectief te bieden en hen goed te begeleiden is professioneel beheer van de huisvestingslocaties van groot belang. KAFRA zorgt voor een uitmuntend beheer van de locatie om de bewoners maximaal woongenot te bieden.

Living-as-a-Service
Living-as-a-Service staat voor het servicen van het tijdelijke verblijf van de arbeidsmigrant in Nederland. KAFRA borgt dat de arbeidsmigrant goed wooncomfort geboden wordt met lokale faciliteiten en activiteiten op locatie cq. in de buurt. Daarbij borgt KAFRA goed contact met de omgeving van de huisvestingslocatie zodat arbeidsmigranten ook in de omgeving kunnen recreëren, zoals bijvoorbeeld middels een lidmaatschap bij de lokale voetbalvereniging, fitness club of buurtvereniging. Hiermee wordt de arbeidsmigrant optimaal ontzorgd en kan hij zich richten op de reden waarom hij oorspronkelijk naar Nederland is gekomen: om te werken.

Intensief beheer
Alle locaties worden intensief beheerd door meertalige welfare officers die 24/7 aanwezig zijn. Zij fungeren voor de bewoners als vraagbaak en centrale aanspreekpunt en verzorgen de communicatie met de omgeving. Ook gelden op alle locaties strikte huisregels en procedures, waarbij de welfare officers toezien op de naleving hiervan. Heldere regels, open overleg, en ‘zero tolerance’. Door de transparante communicatie- en informatievoorziening weten de bewoners exact waar ze aan toe zijn.

Kortom, vijf rollen liggen aan de basis van het beheer van de locaties

  • Ondersteuning en begeleiding van bewoners (bij aankomst, tijdens het verblijf en bij vertrek)
  • Administratie; registratie en beheer van bewoners- en bezoekersgegevens
  • Periodieke kwaliteitsinspecties en borgen naleving huisregels
  • Technisch onderhoud en schoonmaak
  • Educatie, communicatie en stakeholdermanagement

Wil je meer informatie? Vraag dan onze brochure kosteloos aan.