Naast de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties, stuurt KAFRA ook op de optimale inrichting van de exploitatie en service en beheer van de huisvestingslocaties. Om internationale werknemers een écht goed huisvestingsperspectief te bieden en hen goed te begeleiden is professioneel beheer van de huisvestingslocaties van groot belang. KAFRA zorgt voor een uitmuntend beheer van de locatie om de bewoners maximaal woongenot te bieden.

Living as a Service
Living as a Service staat voor het servicen van het tijdelijke verblijf van de internationale werknemer in Nederland. KAFRA borgt dat de werknemer goed wooncomfort geboden wordt met lokale faciliteiten en activiteiten op de locatie of in de buurt. Daarbij borgt KAFRA goed contact met de omgeving van de huisvestingslocatie zodat de werknemers ook in de omgeving kunnen recreëren, zoals bijvoorbeeld middels een lidmaatschap bij de lokale voetbalvereniging, fitnessclub of buurtvereniging. Hiermee wordt de internationale medewerker optimaal ontzorgd en kan deze zich richten op de reden waarom hij of zij oorspronkelijk naar Nederland is gekomen: om te werken.

Intensief beheer
Alle locaties worden intensief beheerd door professionele meertalige Welfare Officers die 24/7 aanwezig zijn. De Welfare Officers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners, zorgen voor goede informatievoorziening en verzorgen de communicatie met de omgeving. Zij fungeren als centrale aanspreekpunt voor de bewoners, omwonenden en andere stakeholders. Ook geldt op alle locaties een huisreglement met heldere regels, waarbij de Welfare Officers toezien op de naleving hiervan. Door de transparante communicatie- en informatievoorziening weten de bewoners exact waar ze aan toe zijn.

Kortom, vijf rollen liggen aan de basis van het beheer van de locaties

  • Ondersteuning en begeleiding van bewoners (bij aankomst, tijdens het verblijf en bij vertrek)
  • Administratie; registratie en beheer van bewoners- en bezoekersgegevens
  • Periodieke kwaliteitsinspecties en borgen naleving huisregels
  • Technisch onderhoud en schoonmaak
  • Educatie, communicatie en stakeholdermanagement