22 november 2019

Op het moment zijn er te veel misstanden voorgekomen bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor loopt de reputatie van Nederland als aantrekkelijk arbeidsmigratieland schade op. De oplossing: het verplicht stellen van het SNF-keurmerk.

Dit wordt door Frank van Gool, shareholder van KAFRA Housing, vermeldt in de oktober editie van Flexmarkt. “Nederland heeft arbeidsmigranten hard nodig om haar economie draaiende te houden en de welvaart op peil te houden”, Maar Nederland wordt minder aantrekkelijk voor arbeidsmigranten, stelt Van Gool tegelijkertijd vast. “Het is een illusie om te denken dat Nederland boven aan het wensenlijstje staat.” Het belangrijkste motief voor een arbeidsmigrant bij de keuze voor een land zijn volgens hem ‘de reputatie van een land op het gebied van huisvesting en loonzekerheid.

Huisvesting

Maar juist met die huisvesting is volgens Van Gool veel mis. Op basis van schattingen van het Expertisecentrum Flexwonen zou er een tekort zijn van circa 120.000 bedden voor arbeidsmigranten in Nederland. Daarnaast zijn er te veel misstanden die de reputatie van Nederland als aantrekkelijk arbeidsmigratieland schaden. De incidenten met betrekking tot huisvesting komen de laatste tijden veelvuldig in het nieuws. Zo vertelde een werknemer van een bepaald uitzendbureau dat hij wel eens dagen van 16 uur maakte. Daarnaast werd zijn salaris soms niet of veel te laat uitbetaald. Een ander voorbeeld kwam van een zwangere vrouw, die maar gewoon thuis moest blijven en niet meer terug hoefde te komen als ze het te warm vond om te werken met 40 graden. Dit soort voorbeelden mogen gewoon niet herhaald worden.

SNF-keurmerk verplicht stellen

Van Gool pleit onder meer voor een jaarlijkse keuring van alle panden waar arbeidsmigranten wonen en het landelijk verplicht stellen van het SNF-keurmerk. “Het SNF-keurmerk moet als minimum vereiste worden ingevoerd door alle gemeenten voor het toestaan van arbeidsmigrantenhuisvesting.” Inmiddels hebben 3.700 huisvestingslocaties een SNF-certificaat (Stichting Normering Flexwonen).

Uitbesteding van huisvesting onder uitzendbureaus

Uit recent onderzoek van de NBBU onder 150 uitzendbureaus blijkt dat  53% van de uitzendbureaus huisvesting beschikbaar stelt voor buitenlandse werknemers, tegen 67% vorig jaar. Volgens dit onderzoek besteden uitzendbureaus de huisvesting van arbeidsmigranten steeds vaker uit aan gespecialiseerde dienstverleners. KAFRA is een voorbeeld van een gespecialiseerde dienstverlener omtrent huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor KAFRA is het voldoen aan het SNF-keurmerk een van de hoogste prioriteiten. Zij zorgt zelfs dat ze boven de norm zit.

Daling Poolse arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten, in de praktijk met name Polen, zijn in ons land vooral werkzaam in de landbouw, industrie en bouw. Volgens ABN AMRO leveren zij een belangrijke bijdrage aan onze arbeidsmarkt. Maar de bank verwacht dat het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa komende jaren zal afnemen. Belangrijkste reden daarvoor is dat de economie in Oost-Europa hard groeit en daarmee ook de lonen stijgen. Zo is het minimumloon in Polen in vier jaar tijd met 40% gestegen. Ook nemen Oost-Europese landen maatregelen om de arbeidskrachten in hun land voor de eigen, steeds krappere arbeidsmarkt te behouden, zoals gunstige fiscale regelingen.
De kentering is in 2018 al ingezet; in 2018 nam het aantal Polen dat naar Nederland kwam met 6,5% toe, maar vertrokken er 11,8% meer dan een jaar eerder. In Nederland werken in totaal ongeveer 180.000 Polen (CBS, cijfers 2017).

Arbeidsmigranten buiten Europa

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt in Nederland blijft de behoefte aan arbeidsmigranten groot. Nederland heeft de komende jaren behoefte aan 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten, zo stelde Frank van Gool, CEO van internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force, dit voorjaar. Volgens Van Gool is de vraag naar arbeidsmigranten zo groot, dat werkgevers ook arbeidskrachten van buiten Europa (zoals Azië) zullen moeten aantrekken.