Nederlanders oordelen steeds positiever over arbeidsmigranten. Uit een twee weken geleden (week 17) gehouden onderzoek van Peil.nl blijkt dat 50% van de ondervraagden vindt dat arbeidsmigranten een positieve invloed hebben op de Nederlandse economie. Dat is fors meer dan in december 2019, toen dit percentage nog op 30 procent lag. 

Het onderzoek onder ruim 1500 respondenten toont ook op andere vlakken een positieve tendens. Zo stelt 59% van de ondervraagden dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn, tegenover 45% in december vorig jaar. Daarnaast geeft 71% aan dat arbeidsmigranten het werk doen dat Nederlanders niet willen doen. In december 2019 was dat 55%. De stelling dat arbeidsmigranten banen inpikken van Nederlanders wordt nu door minder mensen onderschreven. In december 2019 was dat 37%, in april 2020 is dat 30%.

De opdracht voor dit periodieke onderzoek wordt verleend door KAFRA Housing, voortgekomen uit OTTO Work Force. CEO Frank van Gool: “Wij vinden het ontzettend belangrijk om te weten hoe Nederlanders denken over arbeidsmigranten. De positieve tendens die uit de cijfers spreekt herkennen wij ook in de dagelijkse praktijk. Wij hebben de arbeidsmigranten gewoon keihard nodig in ons land. Dat blijkt ook in deze Corona-tijd. De distributiecentra van de supermarkten draaien op volle toeren en het werk wordt grotendeels door arbeidsmigranten verricht. Je ziet overigens dat de waardering vooral ook toeneemt onder de jongeren. 18% van de Nederlanders onder 25 jaar is de afgelopen weken positiever geworden over arbeidsmigranten”.

Actueel thema binnen het onderzoek is ook de vraag wie er verantwoordelijk is voor de gezondheid van de arbeidsmigrant. Een meerderheid vindt dat de arbeidsmigrant zelf (58%) en de werkgever (52%) hiervoor verantwoordelijk is, op afstand gevolgd door het uitzendbureau (36%) en de huisvester (29%). Frank van Gool: “Die vraag naar gezondheid hebben wij toegevoegd vanwege de actualiteit. Als uitzendbureau en als huisvestingsorganisatie nemen wij op tal van manieren onze verantwoordelijkheid, maar het effect daarvan staat of valt bij de opstelling van de werkgever en het verantwoordelijkheidsgevoel van de arbeidsmigrant zelf. In de praktijk zien we dat die samenspel heel goed functioneert”.

Opvallend volgens Van Gool is verder dat Nederlanders nog altijd onbekend zijn met het aantal arbeidsmigranten. Een vijfde van de ondervraagden heeft geen idee hoeveel dit er zijn in Nederland, bijna een derde schat dat het minder is dan 100.000. Deskundigen schatten het werkelijke aantal arbeidsmigranten in ons land op 500.000 of meer. Daarnaast schat bijna de helft dat het percentage arbeidsmigranten werkzaam in distributiecentra van de grote supermarktketens op minder dan 40% ligt. In werkelijkheid ligt dat percentage ruim boven de 60%; dit percentage wordt door slechts 12% van de respondenten genoemd.