Gemeente Duiven: Roemer-normen en apart huurcontract voor internationale medewerkers

Internationale medewerkers in Duiven kunnen in de nabije toekomst rekenen op ruimere huisvesting en een apart huurcontract. Wethouder Monique van Dam maakt werk van deze en andere beleidsregels voor de fatsoenlijke huisvesting van internationale medewerkers. De gemeente wijst op de grote behoefte aan huisvesting onder deze mensen en gaat over tot actie.

Roemer-normen

Om een nieuwe norm te stellen in de kwaliteit van de huisvesting is de gemeente voornemens om de Roemer-normen te omarmen. De Commissie Roemer bracht in 2020 het rapport Geen tweederangsburgers uit met daarin voorstellen om de woon- en werkomstandigheden van internationale medewerkers te verbeteren. Conform de Roemer-adviezen pleit de gemeente Duiven voor eigen slaapkamers en een minimale slaapkameroppervlakte van 5,5 vierkante meter. Bewoners dienen in totaal minimaal 15 vierkante meter leefoppervlakte te krijgen.

Beleidsvoorstellen

Naast invoering van de Roemer-normen en het verplichten van aparte huurcontracten wil de gemeente Duiven volgens de nieuwe voorstellen (tijdelijke) internationale medewerkers niet meer onderbrengen in woningen in de bebouwde kom. Grotere panden in de kom of boerderijen in het buitengebied worden onder voorwaarden wel als geschikte locaties gezien. Er wordt een minimale afstandsnorm van 500 meter gesteld voor grote locaties. Kamers dubbel verhuren (aan een dag- en een nachtploeg) wordt verboden. Per locatie is het maximum aantal bewoners gelimiteerd, al mogen er in een groter pand meer dan in een kleiner. In de regio moet een digitaal nachtregister komen waarin de aanwezigheid van internationale werknemers per dag wordt vastgelegd. Duiven wil daaraan meedoen.

Cijfers

Hoeveel internationale medewerkers op dit moment in Duiven verblijven, is onbekend. Twee jaar geleden werden elf woningen ontruimd omdat kamerbewoning in de gemeente verboden is. Op de Duivense bedrijventerreinen werken volgens uitzendbureaus misschien wel duizend tot tweeduizend buitenlandse werknemers, al is dat niet zeker, want een inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie is niet verplicht. Veel internationale medewerkers verblijven in een andere gemeente.

Vaststelling beleid

De gemeente Duiven wil regionaal voorop lopen en verantwoordelijkheid nemen voor fatsoenlijke huisvesting. Net als in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard wordt er werk gemaakt van goede beleidsregels en nieuwe huisvesting voor internationale medewerkers. Gemeenteraadsleden en insprekende burgers mogen in september hun mening geven over de beleidsvoorstellen tijdens een thema-avond. De voorstellen van het college kunnen op basis daarvan nog worden aangepast. De gemeenteraad is voornemens om in het najaar het huisvestingsbeleid voor internationale medewerkers vast te stellen. De gemeente Duiven is voornemens om direct een nieuwe norm te stellen. Er is geen overgangsregeling voor bestaande locaties voorzien.

Lees hier het originele bericht