19 kansrijke gebieden gevonden voor huisvesting internationale medewerkers in West-Friesland

De Provincie Noord-Holland, de zeven gemeenten in West-Friesland en de West-Friese Bedrijvengroep hebben 19 voorkeursgebieden gevonden om internationale medewerkers onder te brengen in de regio. De partijen onderschrijven met een groot onderzoek gezamenlijk het belang van deze mensen voor West-Friesland. Het gezamenlijke onderzoek laat zien dat bedrijven steeds meer internationale medewerkers nodig hebben om hun bedrijf te laten draaien. West-Friesland wil daarom de komende jaren minimaal 3.000 logiesplekken laten realiseren om de internationale medewerkers kwalitatieve leefplekken te bieden in de regio.  

Locatie onderzoeken

De afgelopen jaren stuitten diverse huisvestingsinitiatieven voor internationale medewerkers in West-Friesland op kritiek en gebrek aan draagvlak. Reden te meer voor de West-Friese gemeenten om begin 2022 samen met de provincie en de regionale bedrijvengroep te onderzoeken waar wel mogelijke logiesvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Werkgevers en inwoners zijn betrokken bij het locatieonderzoek en tijdens bijeenkomsten en in een enquête gevraagd naar geschikte locaties en voorwaarden. Het leverde meer dan 500 reacties op. Uiteindelijk zijn 19 kansrijke gebieden vastgesteld waar mogelijk minimaal 100 verblijfplekken gerealiseerd kunnen worden. Het gaat om zogenoemde ‘voorkeurs zoekgebieden’ in Westwoud, Andijk, Hoogkarspel / Lutjebroek, Wognum, Medemblik, Hensbroek, Obdam, het Grootslag, Zevenhuis, Bedrijventerrein WFO, Benningbroek, Hauwert, Hoorn, Venhuizen/Hem, Schepenwijk, De Veken, het westen van Zwaag, Oosteinde, en De Gouw & Westeinde.

Internationale medewerkers

Polen is nog steeds het voornaamste herkomstland van de internationale medewerkers in West-Friesland. Ongeveer 70 procent van de internationale medewerkers komt uit Polen. De West-Friese gemeenten verwachten dat het aandeel Poolse internationale medewerkers de komende jaren kleiner wordt, en het aandeel van met name Roemenen zal stijgen. In afwijking van het gemiddelde landelijke beeld zijn de landbouw en visserij de belangrijkste sectoren waar internationale medewerkers in de regio werkzaam zijn. Van de internationale medewerkers in de regio werkt een kwart via een uitzendbureau. Populaire sectoren zijn de voedingsindustrie, logistiek, land- en tuinbouw, detailhandel en de metaalsector.

Vervolg

Het onderzoek heeft nog niet geleid tot aanwijzing van concrete specifieke locaties. Huisvesters kunnen zich op basis van het rapport wel melden met initiatieven. De gemeenten kunnen ieder voor zich onderzoeken of er voldoende maatschappelijk draagvlak is om huisvesting voor internationale medewerkers te realiseren in de voorkeursgebieden.

Lees hier en hier de oorspronkelijke berichten.