13 februari 2019

Informatiememorandum: Noodzaak van goede huisvesting

Omdat de noodzaak aan goede en betaalbare huisvesting kracht bij te zetten heeft OTTO Work Force marketing- en business developmentbureau Bluehub gevraagd een informatiememorandum te ontwikkelen dat overheden en andere stakeholders moet overtuigen van de noodzaak om werk te maken van goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit informatiememorandum is een bundeling van artikelen, onderzoeken en analyses van toonaangevende bronnen over arbeidsmigranten. Het geeft achtereenvolgens een beeld van het toenemend aantal arbeidsmigranten, de oorzaken en gevolgen voor economie, arbeidsmarkt en maatschappij alsmede wat er nodig is voor de woningmarkt. Daarnaast geeft het informatiememorandum oplossingsrichtingen en de eisen waaraan professionele en goede huisvesting aan dient te voldoen. Het memorandum is dusdanig opgebouwd dat de paragrafen als standalone artikelen te lezen en interpreteren zijn.

Informatiememorandum aanvragen