2 juli 2019

SNF keurmerk als minimum vereiste

„Wij roepen gemeenten op het keurmerk van de SNF als minimum vereiste in te voeren om huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan”, zegt directeur Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force en shareholder van KAFRA Housing in De Telegraaf. „Op die manier voorkomen we dat deze mensen de dupe worden van huisjesmelkers.”

Malafide praktijken aan de onderkant van de huizenmarkt moeten definitief aangepakt worden. „We zien nog te vaak dat arbeidsmigranten worden weggezet in kwalitatief slechte woningen tegen veel te hoge prijzen. Het gaat hier om verdienmodellen die buitensporig zijn. Onlangs zijn er zelfs mensen aangetroffen in een caravan zonder elektriciteit en water.” Van Gool vindt dat elk pand waar arbeidsmigranten leven jaarlijks moet worden gekeurd door een inspectie van de SNF. „Vergelijk het met een APK-keuring, waarbij wordt gekeken of alles in orde is. De kosten hiervan zijn voor rekening van de verhuurder.”

Daarnaast moet er duidelijkheid komen voor de Oost-Europese arbeidskrachten. „De SNF classificeert alle huisvesting door middel van een tot vijf sterren. Daar wordt een maximaal huurbedrag aan gekoppeld. Op die manier kunnen we voorkomen dat arbeidsmigranten te veel betalen.”

Volgens Van Gool is het de bedoeling dat de SNF ook een openbaar register bijhoudt waar alle panden instaan die een keurmerk hebben. „Op die manier kunnen gemeenten de jacht inzetten op verkeerde huisvesting.” Bovendien kunnen arbeidsmigranten een beroep doen op een klachtenlijn als zij onregelmatigheden constateren. „Bij klachten kan de SNF direct onaangekondigde controles uitvoeren. En als er klachten komen over niet-gecertificeerde objecten kan SNF dit direct doorgeven aan de verantwoordelijke overheidsinstanties.”

Lees hier het volledige bericht.