22 juli 2019

Labour Hotel Waalwijk: de toekomst voor opvang van arbeidsmigranten?

Als Nederland zijn huidige welvaart wil behouden, zal het er voor moeten zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om hier te werken en wonen. In het woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt Labour Hotel Waalwijk, een initiatief van KAFRA Housing, als hét praktijkvoorbeeld genoemd. In dit praktijkverhaal vertelt wethouder Ronald Bakker over zijn ervaringen.

Bijna een jaar geleden opende KAFRA officieel het Labour Hotel Waalwijk. Grootschalige opvang op een industrieterrein voor 400 arbeidsmigranten die hier kort verblijven.

Volgens Ronald Bakker, wethouder van de Gemeente Waalwijk is Labour Hotel Waalwijk, initiatief van KAFRA Housing, dé oplossing voor problemen met de huisvesting van de toenemende stroom arbeidsmigranten naar Nederland.

Schrijnend tekort geschikte huisvesting arbeidsmigranten
Er is een groot tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat tekort zal komende jaren verder groeien en daarmee ook de weerstand in de wijken. Het Ministerie BZK vindt het belangrijk dat er aandacht is voor deze groep spoedzoekers op de woningmarkt en stimuleert initiatieven zoals in Waalwijk. Kennisdelen en voorlichting is belangrijk voor draagvlak. Dat vindt ook wethouder Bakker. Nu andere gemeenten zien dat het in Waalwijk werkt, willen ze het zelf ook. Hoe verklaart hij het succes? “Door het goede verhaal te vertellen, een beetje geluk en lef, timing en tegelijkertijd een strengere aanpak van de overlast van arbeidsmigranten in de woonwijken.” Het grootste vooroordeel is volgens hem dat grootschalige opvang van arbeidsmigranten veel weerstand oproept. Daarom durft niemand eraan te beginnen. “Met de bestaande wet- en regelgeving kan veel meer dan men denkt. Maak als lokale overheid gebruik van die bevoegdheid”, zo roept Bakker op.

Lees het volledige artikel hier.

KAFRA Housing
Onze samenleving heeft een grote behoefte aan tijdelijke huisvesting voor specifieke doelgroepen. KAFRA voorziet een maatschappij waarin specifieke doelgroepen – zoals arbeidsmigranten – op een goede manier met kwalitatieve huisvestingsoplossingen kunnen participeren in de samenleving.

We zijn trots dat Labour Hotel Waalwijk als praktijkvoorbeeld wordt benoemd door het Ministerie BZK“, aldus Robert Kurzak, directeur van KAFRA Housing.

Naast de Labour Hotels biedt KAFRA ook Mobile Homes als huisvestingsoplossing. Mobile Homes zijn eenvoudig te
(ver)plaatsen en een park kan al binnen drie tot zes maanden volledig operationeel zijn. De Mobile Homes zijn ruim opgezet (30% groter dan de SNF-norm) en gebouwd naar fraai Scandinavisch ontwerp. Bovendien zijn de Homes volledig ingericht, voorzien van een eigen tuin en energiezuinig (gasloos en goed geïsoleerd).