Opnieuw recordaantal openstaande vacatures, aldus het CBS. Het aantal openstaande vacatures stijgt al zes jaar aan één stuk en bereikte voor het vierde kwartaal op rij een nieuwe recordhoogte. Het aantal openstaande vacatures steeg in het tweede kwartaal van 2019 opnieuw naar een record, namelijk 284.000 (6.000 meer dan een kwartaal eerder). Ook het aantal ontstane en het aantal vervulde vacatures hebben een recordhoogte bereikt. In het tweede kwartaal van 2019 ontstonden 313.000 nieuwe vacatures en werden 307.000 vervuld. Niet eerder zijn er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld of ontstonden er zoveel nieuwe vacatures.

Groeiende krapte hindert bedrijven

De economische groei in Nederland zorgde voor een toename van het aantal openstaande vacatures in bijna alle bedrijfstakken; alleen in de financiële dienstverlening en de overige dienstverlening daalde het aantal vacatures licht. De meeste vacatures kwamen er het afgelopen kwartaal bij in de zorg (2.500), op de voet gevolgd door de zakelijke dienstverlening (2.000) en handel (1.000). Dit kwartaal is de handel de bedrijfstak met de meeste vacatures (56.000).

Daarentegen groeit het aandeel 65-plussers tot 2030 met 4% en dus neemt het aanbod van personeel drastisch af. 27% van de bedrijven geeft aan productiebelemmeringen te ervaren vanwege de oplopende personeelstekorten. De meest gebruikte oplossing om de groeiende krapte tegen te gaan is het aantrekken van arbeidsmigranten. Hierin is Europa nog altijd een belangrijk wervingsgebied, maar ook elders in de wereld, met name Azië, wordt gezocht naar vakkrachten. Dit betekent echter dat het aantal goede en betaalbare verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten ook dient te stijgen.

Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten door KAFRA Housing

KAFRA Housing biedt kwalitatief geschikte huisvesting en ontwikkelt, realiseert en exploiteert hoogwaardige oplossingen voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland. Benieuwd naar onze huisvestingsoplossingen?