Nog altijd zijn er veel arbeidsmigranten die uitgebuit worden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat de Tweede Kamer binnen twee maanden wordt geïnformeerd over een integrale aanpak over misstanden rondom arbeidsmigranten. Ook in de huisvesting gaan zaken nog niet naar behoren. Regelmatig duiken er in de media berichten op over slechte huisvesting van arbeidsmigranten, waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken.

Misstanden uitbuiting arbeidsmigranten

In de publicatie, eind september, vertelde een ex-werknemer van uitzendbureau Westflex dat hij soms dagen van zestien uur maakte.

‘Mijn salaris werd soms niet of te laat uitbetaald. En als ik dan naar het uitzendbureau belde, hadden ze nooit tijd voor me.’

Minister Koolmees laat weten dat de Inspectie SZW in de afgelopen periode verschillende meldingen heeft ontvangen over misstanden rondom de uitbuiting van arbeidsmigranten. Rondom deze kwestie zullen gesprekken plaatsvinden met de betrokken ministers, gemeenten, sociale partners en andere belanghebbenden.

Ook in de huisvesting gaan zaken nog niet naar behoren. Nog altijd gaat er veel mis bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Regelmatig duiken er in de media dan ook berichten op over slechte huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten. Mensen die met meer dan 10 personen in één huis wonen, te hoge huurprijzen, brandgevaarlijke situatie en werknemers die op matrassen op de grond van schuren en kantines slapen. Daarnaast komen vakantieparken de afgelopen jaren  regelmatig in het nieuws, vanwege bewoning door arbeidsmigranten.

Integrale aanpak nodig bij aanpak vakantieparken

De arbeidsmigrant is een belangrijke groep onder de bewoners van verouderde vakantieparken. Zij hoppen van park naar park. Sommige uitzendbureaus kennen het handhavingsbeleid van gemeenten en verplaatsen hun buitenlandse arbeidskrachten daarom om de paar weken. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat aan arbeidsmigranten doorgaans meer wordt verdiend aan huisvesting dan aan de daadwerkelijke arbeid. Gemeenten zijn bekend met deze praktijken en trekken in de regio samen op om uitbuiting en het waterbedeffect tegen te gaan.

Onlangs verscheen ook de vakantieparken in de Veluwe in het nieuws. De Veluwe telt zo’n 500 vakantieparken, en is volgens de kenners het dichtst ‘beparkte’ stuk Nederland. De chalets op de Veluwe worden vaak bezet door arbeidsmigranten houden waardoor er geen plaats is voor toeristen. Daarnaast willen een hoop toeristen niet tussen de arbeidsmigranten zitten. ‘Die mensen werken misschien heel hard. Maar ze hebben een ander tijdspatroon. En ze zijn ook wel van het feesten. Dat gaat niet echt samen met recreatie.’ Op steeds meer vakantieparken wordt strenger gehandhaafd op permanente bewoning. Men is het erover eens dat vakantieparken een integrale aanpak nodig hebben en dat creativiteit hierbij een vereiste is.