14 november 2019

Frank van Gool, shareholder van KAFRA Housing, ging afgelopen dinsdag in gesprek met BNR over de personeelstekorten waar Nederland mee te maken heeft. Van Gool pleit voor een actief arbeidsmigrantenbeleid zoals Duitsland en Frankrijk dat hebben, want op de huidige manier komt het volgens hem niet goed.

Arbeidsmigranten zijn lastig te vinden

Naar verwachting heeft Nederland jaarlijks vijftigduizend extra arbeidsmigranten nodig, toch wordt het steeds moeilijker om ze naar Nederland te halen. Volgens Van Gool komt dat doordat ook in de ons omringende landen de vergrijzing toeneemt en we daarmee als migratieland moeten concurreren, doordat de welvaart in de herkomstlanden toeneemt en doordat ook daar het geboortecijfer afneemt.

Belangrijk dus om de arbeidsmigratie zo veel mogelijk te faciliteren. Hier kan KAFRA een grote rol in gaan spelen. En niet alleen om de personeelstekorten in het bedrijfsleven te ondervangen, maar ook om maatschappelijke leemtes te vullen. Van Gool over Poolse immigranten in Limburg: ‘Je krijgt vergroening, scholen in kleine gemeenschappen kunnen open blijven, het verenigingsleven blijft in stand – die mensen doen gewoon mee’.

Arbeidsmigranten buiten Europa halen

Van Gool is voorstander van het halen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Frankrijk gaat bijvoorbeeld een quota hanteren voor arbeidsmigranten omdat een teveel tot spanningen op de arbeidsmarkt leidt. Hiermee is Frankrijk het eerste land dat een quota gaat toepassen. Volgens de minister wordt er een lijst gemaakt van relevante beroepsgroepen, waarbij elke groep een eigen quotum krijgt. Daarentegen heeft Duitsland te maken met een sterke vergrijzing, die snel toeneemt. Volgens recent onderzoek heeft het land tot 2060 per jaar 260.000 migranten nodig om de gevolgen van die vergrijzing op te vangen. Vanaf 1 maart opent Duitsland voor 312 beroepen de deur open voor mensen van buiten de Europese Unie. Daar zijn twee voorwaarden aan verbonden: de migranten moeten fatsoenlijk betaald worden én ze moeten al wat Duits spreken.

Van Gool: ‘Frankrijk gaat dat ook doen. Wij moeten ons ogen daarvoor niet sluiten en denken dat het wel goed komt, want het komt níet goed. We hebben arbeidsmigranten van buiten de EU nodig.’ Van Gool verwacht zelfs dat binnen vijf jaar Nederland de eerste arbeidsmigranten uit Vietnam en de Filipijnen haalt. Over de maatschappelijke reuring die dat weer veroorzaakt: ‘In verkiezingstijd gaat het altijd over de arbeidsmigranten en hoe ze te weren. Ze dragen 15 miljard bij aan onze economie, als ze vandaag stoppen, zakt de economie als een plumpudding in elkaar’.

Branche heeft vergunningstelsel nodig

KAFRA Housing en Frank van Gool pleiten voor een vergunningenstelsel om een kwaliteitsslag te maken en misstanden aan de onderkant van de markt te voorkomen zoals een controle op de huisvesting. ‘Dat is in andere landen beter geregeld’, zegt Van Gool. De liberalisering uit de jaren negentig is volgens Van Gool te ver doorgeslagen: ‘Nederland is het enige land waar die vergunningen gestaakt zijn.’ Volgens Van Gool moeten er deposito’s komen om plof-bv’s te voorkomen (‘In de uitzendbranche gaan drie keer zo veel bedrijven failliet als in andere branches’) en is het zaak tot een certificaat van vakbekwaamheid te komen: ‘Iedereen kan een uitzendbureau beginnen, maar we gaan over de meest kwetsbare groep mensen’.

Arbeidsmigranten voorzien van huisvesting

Ten slotte is huisvesting een belangrijk dossier voor Van Gool die zegt veel te investeren in huisvesting voor arbeidsmigranten. In 2019 heeft Van Gool samen met zijn mede-shareholder Karolina Swoboda KAFRA Housing opgericht. KAFRA realiseert vernieuwende mogelijkheden op het gebied van tijdelijke huisvesting. Echter, komt KAFRA bij het ontwikkelen van huisvestingslocaties geregeld gemeenten en vooral omwonenden tegen die dit proberen te blokkeren.