Het percentage Nederlanders dat positief staat tegenover arbeidsmigranten neemt toe. Dat blijkt uit een onderzoek verricht door Martkeffect en Peil.nl in opdracht van KAFRA Housing. Volgens het onderzoek vindt 45% van de Nederlanders het een goede zaak dat er arbeidsmigranten zijn in ons land. In 2015 was dat 38%. Het onderzoek biedt verder nog een aantal interessante inzichten. Zo is 56 procent van de ondervraagden van mening dat arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de onze economie, de helft van de ondervraagden heeft er geen bezwaar tegen als arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen. Toch blijft integratie van arbeidsmigranten een knelpunt. Volgens 57% van de Nederlanders zijn arbeidsmigranten niet betrokken bij hun directe omgeving.


Bijdrage aan economie
Eén van de redenen waarom de respondenten het een goede ontwikkeling vindt dat er arbeidsmigranten in Nederland zijn, is omdat deze groep nodig is om het werk te verrichten dat Nederlanders niet (willen) uitvoeren. Daarnaast vinden de ondervraagden dat arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Ook vindt meer dan de helft van de respondenten dat arbeidsmigranten hetzelfde moeten verdienen als de Nederlanders.

Geen bezwaar tegen wonen in de straat
Wanneer wordt toegelicht dat er door de vergrijzing krapte ontstaat op de arbeidsmarkt, geeft 48% aan dat ze geen bezwaar hebben dat arbeidsmigranten bepaalde functies gaan vervullen. In vergelijking met 2015 betekent dit een toename van 12%. Verder heeft de helft van de Nederlanders (50%) er geen bezwaar tegen wanneer arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen. Degenen die contact hebben met arbeidsmigranten ervaren dit als (zeer) positief (66%).

Integratie aandachtspunt
Integratie blijft een aandachtspunt, maar ten opzichte van 2015 is er wel een positieve tendens. Waar voorheen twee-derde aangaf vindt dat arbeidsmigranten slecht geïntegreerd zijn, geeft in 2019 56% van de respondenten aan het met deze stelling eens te zijn. Ook als men gevraagd wordt of er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt is er een positieve tendens te zien. Waar voorheen meer dan de helft (57%) vindt dat arbeidsmigranten de banen inpikken van Nederlanders, geeft in 2019 nog maar 37% van de respondenten aan het met deze stelling eens te zijn. Ruim de helft van de respondenten die aangeven dat er arbeidsmigranten zijn gehuisvest in hun directe woonomgeving vindt dat deze (bijna) niet betrokken zijn bij de stad, het dorp of de wijk.

Zelfde rechten
Bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt dat arbeidsmigranten dezelfde rechten en voorwaarden dienen te genieten als Nederlanders. Drie op de tien respondenten (30%) geven aan dat er arbeidsmigranten zijn gehuisvest in hun directe omgeving en vier op de tien (40%) daarvan hebben nog nooit overlast ervaren van de arbeidsmigranten. Wel vindt acht op de tien respondenten (79%) dat short- stay arbeidsmigranten die in Nederland verblijven, niet moeten wonen in de huizen die bedoeld zijn voor de lokale bevolking.

KAFRA Housing
Het onderzoek is verricht onder 3365 respondenten door Markteffect en Peil.nl in opdracht van KAFRA Housing. KAFRA Housing realiseert en exploiteert innovatieve huisvestingslocaties voor de tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten. De ruime woningen bieden uitstekend wooncomfort en zijn voorzien van moderne woon- en ontspanningsfaciliteiten. Bovendien investeert KAFRA in de dienstverlening om bewoners nóg beter te faciliteren. KAFRA Housing ambieert de nieuwe standaard te zetten op het gebied van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en heeft in 2019 in Brabant en Limburg 6 grootschalige locaties gerealiseerd voor totaal (aantal) arbeidsmigranten.

Geïnteresseerd in alle onderzoeksresultaten?
Klik hier en vraag gratis de brochure met alle resultaten aan!