Positieve invloed arbeidsmigranten op Nederlandse economie

Eerder deze week heeft het CPB zijn economische voorspellingen positief bijgesteld door de positieve verrijking welke arbeidsmigranten toebrengen aan de Nederlandse economie. Toch blijven Nederlanders huiverig en lopen zij niet warm voor het idee. Zij zien alleen de kosten en overlast die arbeidsmigranten met zich meebrengen in plaats van de economische groei.

Economische raming

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert eerder deze week dat de Nederlandse economie de komende jaren harder zal groeien dan eerder voorspeld met dank aan de toegenomen immigratie. Arbeidsmigranten vervullen vacatures die anders onvervuld zouden blijven en daardoor stijgt de economische productie.