Huisvesting essentieel voor goed ondernemerschap

Het was een constructief overleg deze week met de ministers Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen en Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ruim twintig organisaties, waaronder de uitzendbranche, spraken met de bewindslieden over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Een belangrijk dossier voor veel sectoren, omdat we nu eenmaal niet zonder deze arbeidsmigranten kunnen. Anderzijds is in de media over dit onderwerp een klimaat ontstaan van naming and shaming. Dat maakt dat ons land is gezakt naar plek 17 op de voorkeurslijst van arbeidsmigranten, terwijl Nederland in 2012 die lijst nog aanvoerde.

‘Als we ons niet snel gastvrijer opstellen voor arbeidsmigranten, dan komen ze niet meer en loopt de economie vast’, benadrukte de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten tijdens het overleg.

Glastuinbouw Nederland zet hierop in. Goed werkgeverschap is namelijk een van hun speerpunten. Dat gaat veel verder dan het betalen van een marktconform loon. Voor werknemers uit bijvoorbeeld Polen en Roemenië betekent dit ook een goede plek om te wonen.

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland vindt dat de land- en tuinbouw voortdurend moet blijven streven naar verbeteringen op dat vlak. “De mooie praktijksituaties gaan we als Glastuinbouw Nederland nadrukkelijker naar voren brengen in gesprekken met gemeenten en provincies”, geeft van der Tak aan. Van ondernemers verwacht hij daarin een proactieve houding. Achteroverleunen betekent namelijk dat de wedstrijd verloren gaat worden. Daarnaast is hij van mening dat wanneer de huisvesting goed is geregeld, de gesprekken met overheden en seizoensarbeid makkelijker zullen verlopen.

“De tijd van naming en shaming is verleden tijd. Voor ons ligt een sector van trotse ondernemers met indrukwekkende verhalen die navolging verdienen; naming and faming.”

KAFRA Housing is blij verrast om te zien dat een organisatie als Glastuinbouw Nederland de noodzaak van arbeidsmigranten inziet en dat er gezorgd dient te worden voor juiste en fatsoenlijke huisvesting. KAFRA Housing draagt hier graag aan bij door het bieden van innovatieve huisvestingsoplossingen. Hierbij wordt er nauw gekeken naar de locatie en de oplossing die hier het beste past.

Wilt u meer weten over KAFRA’s diensten en hoe zij kunnen helpen bij de huisvesting van arbeidsmigranten, neem dan gerust contact met ons op!

Bron: Nieuwe Oogst