Onder leiding van oud SP-voorman Emile Roemer moet het “Aanjaagteam Arbeidsmigranten” de huisvesting van arbeidsmigranten bij gemeenten en provincies onder de aandacht brengen. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Groeiend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten

Geschikte huisvesting voor specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, is al jaren een probleem. Er was een Nationaal Akkoord gericht op het verbeteren van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, maar dat is jammerlijk gestrand. Na dat akkoord, in 2012, is er weliswaar een kwaliteitskeurmerk voor migrantenhuisvesting gekomen, maar het daadwerkelijke aanbod aan kwalitatieve huisvesting blijft nog altijd achter. Dit komt met name doordat gemeenten geen of onvoldoende werk maken van huisvesting.

Juist nu, in de huidige coronacrisis, wordt dit probleem alleen maar zichtbaarder en urgenter. Arbeidsmigranten verblijven namelijk nog te vaak op slecht onderhouden, vervallen locaties waar de gewenste anderhalve meter afstand nauwelijks na te leven is. Dit leidt tot onwenselijke situaties, zoals teveel bewoners op één woonlocatie en het delen van (sanitaire) voorzieningen. Specifiek voor arbeidsmigranten is de impact groot, aangezien zij zich vaak in een afhankelijkheidspositie begeven, waarbij ze soms voor hun huisvesting afhankelijk zijn van hun werkgever.

Aanjaagteam zet in op brede aanpak en bescherming van arbeidsmigranten

Naast een actieplan dat door enkele politieke partijen is geformuleerd om de afhankelijkheidsrelatie te doorbreken, zal volgens minister Koolmees ook het Aanjaagteam Arbeidsmigranten verandering moeten brengen in de huidige problematiek. Dit door zich te richten op regionale oplossingen en maatregelen om arbeidsmigranten te beschermen tegen het coronavirus en daaraan gerelateerde problemen.

Hij constateert dat men vooral signalen ontvangt van problemen op het gebied van werk, huisvesting, vervoer, zorg en grenzen. Het aanjaagteam moet volgens hem breed te werk gaan en hier verandering in aanbrengen. Hiertoe moet het aanjaagteam werkgevers, provincies en gemeenten samenbrengen om de bescherming van arbeidsmigranten op regionaal niveau te organiseren. “Tegelijkertijd zal er gezamenlijk met deze partijen en interdepartementaal worden gezocht naar maatregelen voor de bescherming van arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn”, schrijft de minister aan de Kamer.

“Dit kan resulteren in lokale oplossingen, maar ook dat er moet worden gekeken naar landelijk beleid”, schrijft de minister verder. “Daarnaast zal het aanjaagteam monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.”

Innovatieve oplossingen van KAFRA

KAFRA Housing onderschrijft de noodzaak om de problemen in de markt aan te pakken en is tevreden met de stappen die momenteel door de politiek worden gezet. Het tekort aan geschikte huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten moet immers snel worden aangepakt, daar deze doelgroep een significante impact heeft op onze economie. KAFRA draagt hier aan bij door het bieden van innovatieve oplossingen die aansluiten op de eisen van deze tijd en waarbij altijd vanuit maatwerk wordt gekeken naar de meest geschikte locatie en oplossing.

Wilt u meer weten de diensten van KAFRA en hoe wij kunnen helpen bij de huisvesting van arbeidsmigranten, neem dan gerust contact met ons op!