Op 30 juli 2020 is de herziene detacheringsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Door deze nieuwe richtlijn worden de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt kleiner. Vanaf nu hebben gedetacheerde Europese werknemers in Nederland recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Het gaat daarbij ten eerste om de uitbreiding van de harde kern van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers: de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, zoals het minimumloon en regels voor vakantie, verlof, werk- en rusttijden uit de wet en uit algemeen verbindend verklaarde bepalingen van cao’s. Die harde kern wordt uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en met de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn.

Daarnaast hebben gedetacheerde werknemers na twaalf maanden voortaan recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Zij hebben dan recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen, met uitzondering van bepalingen over aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Het bovenstaande geldt voor buitenlandse uitzenders op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiermee wordt een gelijker speelveld gecreëerd voor Nederlandse en buitenlandse uitzenders.

Bron: ABU.