Aspergesteken, champignons oogsten en in slachthuizen werken. Het zijn weinig populaire beroepen onder Nederlanders. Daarom wordt dit veel gedaan door arbeidsmigranten. Emile Roemer bracht de misstanden bij arbeidsmigranten in kaart en hij deed schokkende ontdekkingen…
In het radioprogramma De Nieuws BV vertelt Emile Roemer over zijn bevindingen tot dusver. Bekijk en luister hier het hele interview.

Aanjaagteam Arbeidsmigranten zet in op bescherming arbeidsmigranten

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde eerder dit jaar het “Aanjaagteam Arbeidsmigranten” aan om onderzoek te doen naar de huidige situatie rondom arbeidsmigranten. Want juist nu, in de coronacrisis, worden de problemen rondom arbeidsmigranten alleen maar zichtbaarder en urgenter. Arbeidsmigranten verblijven nog te vaak op slecht onderhouden, vervallen locaties waar de gewenste anderhalve meter afstand nauwelijks na te leven is. Dit leidt tot onwenselijke situaties, zoals teveel bewoners op één woonlocatie en het delen van (sanitaire) voorzieningen.

Bouw nieuwe (tijdelijke) huisvesting noodzakelijk

Het Aanjaagteam Arbeidsmigranten onderzoekt de situatie en doet aanbevelingen aan de politiek om de problemen aan te pakken. De eerste aanbevelingen werden reeds eerder gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Aanjaagteam heeft haar aanbevelingen onderverdeeld in zeven thema’s: registratie, wonen, vervoer, werken, zorgverzekering, samenwerking toezichthouders/handhavingsorganisaties en informatievoorziening. De komende periode zal het Aanjaagteam betrokken partijen per thema bij elkaar brengen, waarna in een tweede rapport de suggesties verder worden uitgewerkt.

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onderschrijft het tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarom beveelt zij aan om in te zetten om het realiseren van meer goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook wordt geadviseerd maximaal twee personen per slaapkamer te huisvesten, waarbij de bedden anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn. Op termijn zou iedere arbeidsmigrant een eigen slaapkamer moeten hebben. Maar deze situatie wordt op dit moment onhaalbaar geacht. Het idee om minder arbeidsmigranten te huisvesten op de bestaande huisvestingslocaties is op korte termijn niet uitvoerbaar vanwege het tekort aan huisvestingslocaties. Het biedt wel perspectief voor de lange termijn, maar hiervoor dienen aldus meer huisvestingslocaties te worden ontwikkeld.

Bekijk en luister hier het hele interview van Emile Roemer bij Radio1.