In de regio Eindhoven wordt in de komende vier jaar fatsoenlijke huisvesting voor nog eens vierduizend arbeidsmigranten gerealiseerd. Hierbij wordt vooral gestuurd op nieuwe complexen dicht bij bedrijventerreinen. 

In de regio Eindhoven werken nu zo’n zestienduizend arbeidsmigranten, die nog lang niet allemaal in behoorlijke woningen leven. Daarom besloot het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in 2018 om voor 7500 buitenlandse werknemers behuizing te regelen.

Na een eerste ronde waarin onder meer tijdelijke woningen in Eindhoven verrezen, gaan de betrokken gemeenten verder. Nog vierduizend mensen hebben nieuwe, ordentelijke onderkomens nodig, schat wethouder Marc van Schuppen van de gemeente Best in. Hij is namens de negen gemeenten van het SGE verantwoordelijk voor de plannen.

Lijst met locaties

De gemeenten gaan afzonderlijk kijken welke locaties mogelijk zijn en willen voor de zomer een lijst met locaties bekendmaken. Naast gemeente Eindhoven, zijn ook Best, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre betrokken.

Een aantal locaties zijn al enige tijd in beeld. Zo komen er in voormalige NH-Hotels in Best en Geldrop arbeidsmigranten te wonen, naast andere doelgroepen zoals spoedzoekers. In Helmond wordt de bouw van tweehonderd tijdelijke woningen voorbereid nabij industrieterrein Varenschut.

Het SGE wil voornamelijk grootschalige complexen met meer dan honderd bewoners. Het SGE denkt vooral aan locaties dichtbij bedrijventerreinen, omdat dat vanwege de economische noodzaak en de bereikbaarheid het meest is. Regio Eindhoven heeft de arbeidsmigranten hard nodig om haar economie draaiende te houden.

Niet iedere gemeente voorzien van een wooncomplex

Het ligt niet op voorhand vast dat in elke gemeente een complex verrijst. Het SGE heeft geen verdeelsleutel, omdat niet in elke gemeente evenveel mogelijkheden zijn. Best bijvoorbeeld, heeft een grootschaliger bedrijventerrein dan Oirschot, dus daar zijn niet dezelfde mogelijkheden. Als er geen plek is, of de locatie minder goed bereikbaar is, kan het zijn dat gemeenten niets grootschaligs hoeven te doen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenten hebben wel onderling afgesproken dat zij dan voor een andere categorie arbeidsmigranten iets moeten doen, zoals zeer kort verblijf of juist permanente immigratie.

De gemeenten gaan niet zelf de huisvesting voor arbeidsmigranten verzorgen. Daarvoor vragen zij ondernemingen die de woningen bouwen en gaan verhuren. De huisvesting van arbeidsmigranten krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dat kwam in een stroomversnelling na onderzoek van de commissie-Roemer. Die stelde vast dat veel buitenlandse werknemers onder erbarmelijke omstandigheden wonen. Het SGE wil zich uitdrukkelijk houden aan de voorschriften van Roemer voor deugdelijke huisvesting, aldus Van Schuppen.