Meer dan de helft van de Nederlanders vindt integratie het belangrijkste thema rondom arbeidsmigratie. Ook arbeidsomstandigheden en huisvesting worden als belangrijke aspecten beschouwd. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat Peil.nl eind december verrichtte onder 4.000 Nederlanders.

‘Integratie van arbeidsmigranten móét beter’

Slechts 15 procent van de Nederlanders vindt dat de integratie van arbeidsmigranten goed is geregeld. Daarentegen geeft meer dan de helft aan dat de integratie van arbeidsmigranten te wensen overlaat. Niet gek dat tachtig procent van de ondervraagde Nederlanders vindt dat de politiek de komende jaren moet inzetten op verbetering van de integratie van arbeidsmigranten.

Toch zijn er op lokaal niveau positieve signalen. Zo gaf wethouder Roy Bouten uit gemeente Horst aan de Maas in Limburg recent aan: “Laat arbeidsmigranten meedoen in de samenleving.” De wethouder wil arbeidsmigranten laten integreren, zodat ze gewoon ‘de buurman’ worden. Logischerwijs geldt dat vooral voor mensen die zich voorgoed hier vestigen of in ieder geval voor langere tijd.

“Integratie, zorgen dat mensen de taal leren, dat buren elkaars cultuur respecteren en dat arbeidsmigranten lid worden van de voetbalclub. Als we dit voor elkaar krijgen, wordt de grens van het aantal arbeidsmigranten in onze gemeente nooit bereikt.”

Bouten wil beleid gaan ontwikkelen zodat nieuwe buren straks niet (meer) botsen met de rest van de samenleving.

Arbeidsomstandigheden en huisvesting blijven pijnpunt