Steeds meer wethouders zien in grootschalige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten de ideale oplossing voor urgente woningmarktproblemen. Hardwerkende arbeidsmigranten kunnen ermee geholpen worden aan een fatsoenlijke leefplek dicht bij het werk. Lokale bedrijven hoeven voor hun tijdelijke werknemers niet langer woningen te onttrekken in de wijken. Lokale starters ervaren minder druk op de woningmarkt. En gemeenten zelf kunnen er in overleg met de huisvester ook tijdelijk plek bieden aan urgent woningzoekenden of statushouders. Daadkrachtige gemeenten pakken de handschoen steeds vaker op door de markt te benaderen met kansrijke locaties. KaFra Housing bouwt nu al ‘Roemer-proof’.

Begin dit jaar riep de Tweede Kamer het kabinet op om de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer in concreet beleid om te zetten.
Tussentijdse informatiestukken laten zien dat de aanbevelingen zeer waarschijnlijk het regeerakkoord gaan halen. De maatschappelijke urgentie is groot. Niet voor niets gaf het aanjaagteam het rapport de titel Geen Tweederangsburgers.

Roemer-proof huisvesting

Roemer-proof huisvesting Conform het advies van het aanjaagteam heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering vraagt om eigen slaapkamers en minimaal vijftien vierkante meter leefoppervlakte per persoon. Of dit op korte termijn voor alle huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd kan worden is de vraag, want vanuit de markt wijst het Expertisecentrum Flexwonen op het feit dat er nu al tekort is aan 150.000 verblijfplaatsen.

Tegelijk laat de markt zien dat de aanbevolen normen voor nieuwe huisvesting haalbaar zijn. KaFra Housing bouwt nu al ‘Roemer-proof’. Zo verrees begin 2021 de eerste KaFra Tower in Venray. Deze nieuwste innovatieve huisvestingsoplossing voor arbeidsmigranten, urgent woningzoekenden, statushouders en studenten biedt mensen volledig ingerichte appartementen met ruime woonkamers, eigen slaapkamers, en fitness- en ontspanningsmogelijkheden. De accommodatie is duurzaam, modulair en veel ruimer dan de landelijke normen van de Stichting Normering Flexwonen.

Studio in de KAFRA Tower in Venray

Succeslocaties

De huisvestingsmarkt voor tijdelijke arbeidsmigranten laat zien dat overheden, inwoners en bedrijven een voorkeur hebben voor grootschalige huisvestingslocaties aan de rand van de bebouwde kom. Die locatiekeuze heeft meerdere voordelen. Zo is er meer draagvlak dan midden in woonwijken. Service en beheer naar bewoners en omwonenden kunnen bij een grootschalige locatie optimaal worden ingeregeld. Woon-werkverkeer kan geminimaliseerd worden. En de tijdelijke bewoners hebben nog steeds ruime toegang tot maatschappelijke voorzieningen.

Gemeente en inwoners hebben te winnen bij een verminderde druk op de reguliere woningvoorraad en de positieve impact op het lokale mkb. Omdat het om shortstay locaties met een logiesfunctie gaat, kan er op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning worden gebouwd. Die biedt aanzienlijk meer snelheid dan het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure. Arbeidsmigranten die besluiten te blijven in Nederland, kunnen na hun shortstay start, hun wooncarrière vervolgen op de lokale woningmarkt. Het is deze combinatie van factoren die zorgt voor succeslocaties.

Welfare officers

Bij KaFra Housing verzorgen speciaal opgeleide welfare officers 24/7 service en begeleiding aan de arbeidsmigranten. Zij bieden de mensen informatie, hulp bij registratie, technisch onderhoud, en desgewenst ook educatie. De welfare officers fungeren voor zowel de tijdelijke bewoners als ook voor de omwonenden als centraal aanspreekpunt en zorgen er ook voor dat de brede omgeving netjes blijft. Het gaat immers om het welzijn van de bewoners én de omwonenden. Om dat welzijn te maximaliseren worden beide groepen met elkaar verbonden via een blijvende omgevingsdialoog. Met in enkele gevallen het succes dat een aanvankelijk kritische omwonende later ambassadeur wordt van het project.

Actie van gemeenten noodzakelijk

Bij de presentatie van zijn rapport zei Emile Roemer dat gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben bij het realiseren van goede huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens het Aanjaagteam kan het niet zo zijn dat nieuwe logistieke centra met open armen worden ontvangen, maar dat gemeenten wegkijken als er wordt gevraagd om huisvesting van de arbeidsmigranten die er komen werken. Dankzij de inzet van het Aanjaagteam pakken steeds meer gemeenten nu met lef de handschoen op.

Tekorten lokale woningmarkt

In ons land worden naar schatting 40.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten, terwijl er grote lokale huisvestingstekorten zijn. Door goede huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren, komen deze woningen weer beschikbaar voor vaste bewoners, wordt verdringing tegengegaan en worden de wijken leefbaarder.

Video

Benieuwd hoe de KaFra Tower in Venray gebouwd werd en er van binnen uitziet? Bekijk dan de video hieronder.

Oplossingen voor lokale woningbehoefte

In Nederland is een schrijnend tekort aan ruim 315.000 woningen. Hierdoor kunnen onder meer arbeidsmigranten, studenten, starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden geen geschikte woning vinden. KAFRA ontwikkelt in samenwerking met gemeenten unieke huisvestingsconcepten om dit probleem aan te pakken.

Contact

Heeft u interesse of vragen over de huisvestingsoplossingen van KAFRA? Neem dan contact met ons op via [email protected] of +31 (0) 88 523 7200.