Klaas Dijkhoff op de barricaden voor tijdelijke flexibele huizen: ‘Want wonen kan niet wachten’

 

BREDA – Onder het motto ‘Wonen kan niet wachten’ lanceert de Bredase ex-politicus Klaas Dijkhoff een online platform om de huisvesting van arbeidsmigranten, starters en spoedzoekers te versnellen en de wooncrisis uit de politieke loopgraven te trekken.

In plaats van te blijven soebatten over welke woningzoekenden het eerst aan de beurt moeten komen voor ‘huizen die er helemaal niet zijn’, moet er volgens Dijkhoff ingezet worden op tijdelijke flexibele huizen die binnen negen maanden gebouwd kunnen zijn.

,,We kunnen nog vijf jaar blijven praten over nieuwe Vinex-wijken of nu gewoon gaan bouwen op locaties die beschikbaar zijn”, aldus de ex-bewindsman van de VVD die het woonplatform donderdagochtend presenteerde tijdens de online-nieuwjaarsbijeenkomst van Kafra Housing. Dit is het huisvestingsbedrijf van arbeidsbemiddelaar Frank van Gool van OTTO Work Force uit Venray die vooral in Midden- en Oost-Brabant (Tilburg en Waalwijk), Limburg en Zuid-Holland (flexibele) woningen bouwt voor arbeidsmigranten en andere spoedzoekers.

We kunnen nog vijf jaar blijven praten over nieuwe Vinex-wij­ken of nu gewoon gaan bouwen op locaties die beschik­baar zijn.

Klaas Dijkhoff, Ex VVD-bewindsman en adviseur Kafra Housing

Gezamenlijk speerpunt

Het adviesbureau van Dijkhoff werpt zich op als adviseur van Kafra Housing om politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zover te krijgen dat zij Flex Homes als gezamenlijk speerpunt omarmen.

 ,,Zorgen dat er nog vóór de verkiezingen in maart politieke akkoorden liggen die meteen in de nieuwe coalitieprogramma’s geschoven kunnen worden. Als het om wonen gaat, zijn partijen het onderling op veel meer punten eens dan oneens. We moeten voorkomen dat de wooncrisis verzandt in een politieke strijd waardoor er niets gebeurt.”

Dat advies klonk arbeidsbemiddelaar Van Gool als muziek in de oren. De ondernemer die tot in Azië actief is en de komende maanden zelfs verpleegkundigen uit de Filipijnen naar Nederland haalt, ervaart nog steeds hoe moeilijk het is om gemeenten in beweging te krijgen voor huisvesting van internationale werknemers.

In de afgelopen jaren lukte het Van Gool om vele honderden bedden te realiseren, maar de drie- tot vierduizend die volgens hem jaarlijks nodig zijn, bleek opnieuw een brug te ver. Zeker nu de raadsverkiezingen op komst zijn, deinzen politici terug voor kwesties die bij burgers gevoelig liggen. ,,Met als gevolg dat er wéér niks dreigt te gebeuren terwijl ondernemers schreeuwen om personeel.”

Met de raadsver­kie­zin­gen op komst dreigt er opnieuw niks te gebeuren, terwijl onderne­mers schreeuwen om internatio­na­le werknemers.

Frank van Gool, Kafra Housing en arbeidsbemiddelaar Otto Work Force

Tussen de oren krijgen

Dijkhoff wil helpen om bij burgers en politici tussen de oren te krijgen dat buitenlandse werknemers geen last, maar juist een oplossing zijn om onze welvaart in stand te houden. ,,Zij werken ‘s nachts in de distributiecentra waardoor de supermarktschappen ‘s ochtends weer vol liggen en iedereen boodschappen kan doen.” Daar hoort fatsoenlijke huisvesting bij, vindt de Bredase liberaal die de flexibele nieuwbouw van Kafra Housing zelf inspecteerde.

Burgers en politici die de noodzaak van snel te bouwen flexibele woningen onderschrijven, kunnen zich melden bij het online platform ‘Wonen kan niet wachten’. Het platform brengt mensen op die manier bij elkaar, maar gaat ook gerichte informatie leveren om de woonklus te klaren, tips geven over mogelijke financieringsfondsen en advies om de huisvestingsopgave geregeld te krijgen in politiek-bestuurlijke akkoorden.

Het is ook belangrijk, zegt Dijkhoff, om mensen via een reality bril te laten ervaren hoe een flex home aanvoelt. ,,Want als je er zelf wil wonen, weet je dat het goed is.”

Arbeidsbemiddelaar Frank van Gool begin 2021 bij de toen nog in aanbouw zijnde woontoren voor internationale werknemers in Venray. Tijdelijke flexibele huisvesting is volgens hem keihard nodig. © Pix4Profs / Renier Linders

Lees hier het hele artikel op BN DeStem.