Teken de petitie: wonen kan niet wachten!

De gescheiden moeder, die met haar kinderen op straat staat. De starter die zó toe is aan een eigen plek. De oudere, die klem zit in een te groot huis. Hardwerkende mensen die geen woning dicht bij hun werk kunnen krijgen. Jonge gezinnen die geen huis kunnen kopen in de stad waar ze zich thuis voelen. Dat laten we toch niet langer gebeuren?

Al deze mensen hebben geen tijd om te wachten op nieuwbouwwijken. En dat hoeft ook niet. Want de oplossing is er al. We kunnen hen direct een veilig en warm thuis geven. In flexhomes die er al binnen 9 maanden kunnen staan, terwijl nieuwbouwprojecten vijf of zes jaar op zich laten wachten. Zo kunnen mensen een nieuwe start maken in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de woningnood niet zo hoog geweest als nu. We kennen allemaal wel iemand die op zoek is naar een eigen thuis. I&O Research peilde in januari 2022 voor de presentatie van het nieuwe kabinet dat Nederland de woningmarkt als belangrijkste thema ziet waar de politiek werk van moet maken.  We hebben daarom geen tijd te verliezen.

Wonen is te belangrijk om er een politieke strijd van te maken. Starters, mensen met urgentie, ouderen, arbeidsmigranten of statushouders: we hebben geen tijd voor discussies over wie als eerste een huis moet krijgen, we moeten gewoon snel meer bouwen voor iedereen. Anders staat uiteindelijk iedereen met lege handen. Terwijl al deze mensen recht hebben op een eigen huis.

Mensen hebben recht op een warm en veilig thuis.
Doe mee, teken de petitie, want WONEN KAN NIET WACHTEN!

Teken nu de petitie: www.wonenkannietwachten.nu