Snel en flexibel de ergste woningnood te lijf

De KaFra Tower in Venray

Een snelle oplossing voor een urgent probleem, dat is wat KAFRA Housing biedt met modulaire woningen voor mensen die op korte termijn een fatsoenlijk onderdak nodig hebben. ‘Ze voldoen uiteraard aan het Bouwbesluit, maar zijn ook gebouwd met duurzame en recyclebare materialen, gegarandeerd 100 procent gasloos, goed geïsoleerd en de daken zijn voorzien van zonnepanelen. En heb je ze na bijvoorbeeld 10 jaar niet meer nodig, dan zijn de woningen ook zo weer weg.’

‘Een innovatieve oplossing voor flexibele huisvesting voor speciale doelgroepen,’ zo omschrijft oprichter Frank van Gool de modulaire woningen van KAFRA Housing. ‘De wooneenheden variëren van studio’s voor twee personen tot woningen met maximaal vier slaapkamers, geschikt voor gezinnen. Omdat het modulaire bouw is, is het makkelijk schaalbaar. De appartementen kunnen we stapelen, standaard bouwen we ze op tot vier verdiepingen hoog, want dan is er geen lift nodig. Maar het kan ook hoger en dan zetten we er wel een lift in.’ Erg veel ruimte is er niet voor nodig, zegt Van Gool. ‘We kunnen bijvoorbeeld een “KAFRA Tower” bouwen op 2500 tot 3000 vierkante meter, inclusief parkeerruimte.’

Hergebruik

KAFRA Housing weet ook raad met bestaande panden die niet gebruikt worden. Van Gool: ‘Leegstaande kantoorgebouwen bijvoorbeeld kunnen we transformeren tot wooncomplexen. Dat vraagt wel meer moeite, tijd en geld want je moet eerst goed uitzoeken hoe je ze kunt aanpassen, vaak delen slopen en dan verbouwen.’ Dat is niet het enige verschil met het neerzetten van kanten-klare wooneenheden. ‘De modulaire woningen kunnen we hergebruiken: we zetten ze tijdelijk ergens neer waar ze nodig zijn en we kunnen ze daarna makkelijk verplaatsen. We verhuren ze voor marktconforme huurprijzen, ze behouden hun waarde. Als je een bestaand pand aanpast, is dat anders.

‘Het gaat om verantwoorde huisvesting, ook al zijn de woningen tijdelijk’

Dat kunnen we niet zomaar afbreken en ergens anders weer neerzetten.’ Van Gool benadrukt dat het om verantwoorde huisvesting gaat, ook al zijn de woningen tijdelijk. ‘Ze voldoen uiteraard aan het Bouwbesluit, maar zijn ook gebouwd met duurzame en recyclebare materialen, gegarandeerd 100 procent gasloos, goed geïsoleerd en de daken zijn voorzien van zonnepanelen. En heb je ze na bijvoorbeeld 10 jaar niet meer nodig, dan zijn de woningen ook zo weer weg.’

Emile Roemer, Frank van Gool en Luc Winants

Hoe lang het duurt voordat de woningen er staan, is afhankelijk van verschillende factoren. Maar het hele proces is vlot te doorlopen, schetst Van Gool. ‘In overleg met de gemeente wordt een locatie gezocht. Wij kopen of huren de grond en zetten er de tijdelijke woningen neer. Het gaat om tijdelijke huisvesting, dus ook als die locatie geen woonbestemming heeft, hoeft het bestemmingsplan niet te worden gewijzigd maar volstaat een omgevingsvergunning. Dat scheelt een lange, ingewikkelde procedure. De gemeente heeft een periode nodig voor aanwijzing en vergunningverlening en je moet voldoende tijd en aandacht besteden aan een dialoog met de omgeving. Dat is heel belangrijk, er leven begrijpelijke zorgen en vragen bij mensen.’

Veldbedden

Vaak is er onrust, koudwatervrees. Van Gool: ‘Daarom investeren wij veel tijd
in het contact met stakeholders. Met succes, tot nu toe zijn de projecten heel goed verlopen en is er ook geen sprake geweest van overlast voor de omgeving.’ ‘Vervolgens moeten wij de woningen opbouwen. Als je voor elke periode (omgevingsdialoog – vergunningverlening – realisatie) ongeveer 3 maanden rekent, betekent dit dat we binnen zo’n 9 maanden de woningen hebben staan, of eerder als een gemeente bijvoorbeeld een noodbesluit neemt. Desgewenst leveren we de woningen volledig gestoffeerd en gemeubileerd op.’

KAFRA Housing is een jong bedrijf, maar niet onervaren. ‘We zijn nu 4 jaar bezig en hebben inmiddels op 13 locaties in het hele land projecten ontwikkeld. Het is een goede en flexibele oplossing voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, urgent woningzoekenden, studenten of vluchtelingen en statushouders,’ zo somt Van Gool een reeks potentiële doelgroepen op. ‘Veel gemeenten kampen met woningnood voor zulke doelgroepen, zeker nu er duizenden mensen uit Oekraïne ineens hierheen komen. Die mensen moeten op korte termijn ergens ondergebracht worden. Wij kunnen dat organiseren.’ ‘Tot dusver hebben we zes gemeenten geholpen om vluchtelingen onderdak te bieden. In Den Bosch bijvoorbeeld hebben we recent twee kantoorpanden aangepast voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, in het ene wonen nu 240 mensen en in het andere 450. Het is een semi-permanente oplossing voor een zeer dringend probleem, en kwalitatief veel beter dan die mensen op veldbedden in een sporthal onderbrengen.’ Maar Van Gool ziet de mogelijkheden van de flexibele, modulaire woningen in een breder kader, dan alleen de opvang van vluchtelingen of tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. ‘Het kabinet wil dat er de komende jaren heel veel woningen worden gebouwd. Met ons concept leveren we een bijdrage aan die opgave, die bovendien flexibel inzetbaar is.’

‘Met ons concept bieden we een flexibele oplossing voor de bouwopgave’

Ontzorgen

Daarbij blijft het primaat bij de (plaatselijke) politiek liggen, onderstreept hij. ‘De gemeenteraden voeren de discussie over de vraag voor welke doelgroepen zij het woningaanbod willen vergroten. Wij bieden daarvoor een flexibele oplossing. Wij ontzorgen gemeenten vervolgens in dat hele proces, zo zoeken wij zelf actief contact met de stakeholders om die erbij te betrekken. En we kunnen snel de woningen ook echt realiseren. Is de urgente nood na een aantal jaren structureel opgelost, prima, dan kunnen onze tijdelijke eenheden eer weggehaald worden en elders gebruikt worden. Maar liever een tijdelijke, kwalitatief goede oplossing, dan niks. Wij regisseren dat.’