Moerdijk zoekt huisvestingslocaties voor internationale medewerkers

Moerdijk heeft dringend behoefte aan geschikte locaties om internationale medewerkers tijdelijke huisvesting te bieden. Het gaat om initiatieven voor bij elkaar 1.500 verblijfplaatsen. Om het locatieonderzoek te versnellen, heeft de gemeente een oproep geplaatst.

Gemeente Moerdijk

In de gemeente Moerdijk werken zo’n 4600 internationale medewerkers. Zij komen met name uit Polen en Roemenië. Ruim 1200 internationale medewerkers verblijven ook in de gemeente. Door de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk worden dat er naar schatting nog 1000 meer. Moerdijk wijst daarnaast op 14.000 openstaande vacatures die voor een groot deel door internationale medewerkers opgevuld zullen gaan worden.

De gemeente wil daarom in de actiestand voor de internationale medewerkers die zij beschouwen als ‘de nieuwe Moerdijkers’. Voorlopig is er echter een groot tekort aan goede huisvesting, weet wethouder Danny Dingemans: “We zoeken verschillende soorten huisvesting, verspreid over de gemeente en vanuit verschillende huisvesters. We gaan voor kwaliteit, omdat we de arbeidsmigranten willen proberen te binden aan onze gemeente. Dat begint met goede woonruimte.”

Voorwaarden

De gemeente Moerdijk ziet tijdelijke huisvestingslocaties voor internationale medewerkers als logieslocaties waar een omgevingsvergunning voor nodig is. De belangrijkste gemeentelijke voorwaarden voor de huisvesting zijn: een goede locatie passend bij de kern, kwalitatieve huisvesting en voorzieningen, een goed beheerplan, het betrekken van omwonenden en meerwaarde voor de omgeving. De gemeente biedt mogelijkheden in leegstaande gebouwen, in gemengde overgangszones, in het buitengebied en op de randen van bedrijventerreinen.

Procedure

Ondernemers die een huisvestingsplan hebben en willen uitzoeken of hun initiatief past binnen de voorwaarden en vergunningseisen konden in de afgelopen informatieronde vragen stellen aan de gemeente. Inmiddels kunnen er initiatieven worden ingediend. Die worden beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. Daarna kunnen ondernemers met het beste plan hun project verder gaan uitwerken.