Woningtekort: kabinet overweegt dwangaanwijzingen bouwlocaties

Een bouwlocatie in Amsterdam Houthavens. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

De komst van Oekraïense vluchtelingen en de groei van het aantal statushouders zorgt voor extra druk op de woningmarkt. Het kabinet overweegt daarom het met dwang aanwijzen van bouwlocaties. Door de huidige ontwikkelingen lijkt het kabinetsdoel van 100.000 extra woningen per jaar nu al achterhaald. In een interview met de Telegraaf vertelt minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de problematiek en de mogelijke oplossingen.

Grote vraag

Volgens minister De Jonge zijn er momenteel veel groepen in Nederland die huisvesting nodig hebben. ‘De opgave was al groot en urgent, en die is nu nog groter en urgenter geworden’, aldus de minister in de Telegraaf. De Jonge erkent dat het kabinetsdoel van jaarlijks 100.000 extra woningen mogelijk niet genoeg is. ‘Het is niet ondenkbaar dat het meer zou moeten zijn, vooral om te kunnen voorzien in tijdelijke huisvesting.’ Daarvoor moet het kabinet op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld het dwingen van provincies en gemeenten om meer te bouwen.

Tijdelijke huisvesting

De komst van gevluchte Oekraïners vergroot de vraag naar tijdelijke huisvesting verder. Hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk zullen komen is volgens het kabinet moeilijk in te schatten. ‘Opvang die geschikt is voor de langere termijn is sowieso nodig. En daarna natuurlijk huisvesting’, aldus de bewindsman. Daarbij wordt zelfs geopperd om speciale dorpen voor de Oekraïense vluchtelingen te bouwen.

Maar zelfs daarmee zouden de problemen voor het kabinet niet verholpen zijn. Volgens De Jonge wachten 13.000 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) ook op huisvesting. ‘Dat zijn er naar verwachting zo’n 25.000 over het jaar als geheel.’ Ook wijst de minister op alle andere woningzoekenden in Nederland, die door de overspannen woningmarkt soms jaren op zoek zijn naar een geschikt huis.

De minister geeft aan geen onderscheidt te willen maken tussen de verschillende groepen woningzoekenden. ‘Je kunt namelijk niet zeggen dat een groep voorrang verdient. Dat gaat altijd ten koste van een andere groep’, aldus de bewindspersoon. Naast de grote vraag van de vele doelgroepen vormen ook de tekorten aan bouwmaterialen voor tijdelijke huisvesting een probleem.

Oplossingen

De minister laat weten dat hij de eerste snelle oplossingen voor het woningtekort in beeld heeft. Zo wil hij van leegstaande kantoorpanden woningen laten maken. ‘Het tweede wat nodig is, is dat we werken aan meer tijdelijke huisvesting, zoals prefab-woningen.’ Het gaat om tijdelijke en flexibele woningen die snel beschikbaar zijn voor grotere aantallen. Het kabinet noemt flexwoningen ook als oplossing in het regeerakkoord en in de nieuwe Nationale Woon- en Bouwagenda.

De minister geeft aan met welwillende bestuurders van gemeentes en provincies in gesprek te zijn over oplossingen. Als er lokaal te lang gepraat wordt over de geschiktheid van een plek dan kan het Rijk uiteindelijk ingrijpen. ‘Dus ik sluit ook niet uit dat we alle instrumenten in zullen moeten zetten’, aldus De Jonge.

Lees hier het hele interview met de minister in de Telegraaf.