KaFra Housing: verzoek projectversnelling in gemeente Land van Cuijk

KaFra Housing heeft de gemeente Land van Cuijk gevraagd de komst van het geplande Mobile Home Park voor internationale medewerkers in Rijkevoort te versnellen. De gemeente heeft het Roemer-proof huisvestingproject van KaFra in juni in de wachtstand gezet vanwege de wens om eerst het beleid van de voormalige gemeenten te harmoniseren. In een brief wijst KaFra Housing het College op de eigen coalitieverklaring waarin bouwen, wonen en duurzaamheid als topprioriteit zijn verklaard. Ook Oekraïense vluchtelingen kunnen worden geholpen op het park.

Noodzaak

In nationale woningcrisis verdienen bouwen en wonen volgens zowel de gemeente Land van Cuijk als ook KaFra Housing de hoogste prioriteit. Landelijk telt een nationaal huisvestingstekort van 150.000 gecertificeerde bedden voor internationale medewerkers, waardoor zij in slechte omstandigheden terecht kunnen komen. Mede daarom is KaFra Housing door 10 bedrijven in het Land van Cuijk gevraagd om 240 tijdelijke internationale medewerkers van fatsoenlijke huisvesting en goede toegang tot zorg te voorzien binnen de gemeentegrenzen. Op dit moment woont 60% van deze medewerkers op meer dan 30 kilometer enkele reisafstand, waardoor ook een duurzaamheidsslag kan worden gemaakt door het terugdringen van verkeersbewegingen.

Principeverzoek

KaFra Housing heeft in januari 2022 een principeverzoek ingediend voor haar plan MHP Rijkevoort. Het groene park kan tijdelijke huisvesting bieden aan 240 mensen. Op de ontwikkellocatie staat een voormalige nertsenfarm die met de ontwikkeling van MHP Rijkevoort een nieuwe bestemming kan krijgen. Zoals te doen gebruikelijk heeft KaFra Housing eerst geprobeerd af te stemmen met de lokale wethouder om informatie te delen over het project. Dit is niet gelukt. In juni 2022 heeft de omgevingstafel van de gemeente het principeverzoek van KaFra afgewezen in verband met de wens om eerst het beleid van de voormalige en inmiddels heringedeelde gemeenten te harmoniseren.

Versnelling

KaFra Housing en het lokale bedrijfsleven zijn teleurgesteld dat het project in de wachtstand is gezet door de gemeente, ondanks de verklaarde topprioriteit voor bouwen, wonen en duurzaamheid. KaFra heeft de gemeente daarom gevraagd het plan met spoed in behandeling te nemen. Ook de omwonenden zijn alvast geïnformeerd over het plan. Binnenkort zal een informatiebijeenkomst voor hen worden gepland.

Lees hier het bericht in de Gelderlander over het verzoek van KaFra Housing aan de gemeente Land van Cuijk.